Stockholms universitet

Klimatforskare på plats i Glasgow. Så bidrog forskningen till mötet

På vilket sätt bidrog Stockholms universitets forskning till klimatmötet COP26 i Glasgow? Flera av Stockholms universitets klimatforskare fanns på plats under klimatmötet. Hur var det att sitta med vid förhandlingarna? Vad tog forskarna med sig hem? Se fyra filmade intervjuer med Karin Bäckstrand, Alasdair Skelton, Suanne Segovia och Ayşem Mert.

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och ledamot i Klimatpolitiska rådet, fanns på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow. Under COP26 deltog hon bland annat i lanseringen av ett nätverk för nationella klimatråd. Här finns en intervju från klimatmötet med Karin Bäckstrand.

 

Läs mer om Karin Bäckstrands insatser under COP26

Läs mer om Karin Bäckstrands forskning

 

Alasdair Skelton, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper och föreståndare för Bolincentret för klimatforskning, fanns på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow. Han forskar bland annat om kolets kretslopp i atmosfären och klimatförändringar ur ett geologiskt perspektiv. Här finns en intervju från klimatmötet med Alasdair Skelton.

 

Läs mer om Alasdair Skeltons insatser under COP26

Läs mer om Alasdair Skeltons forskning

 

Suanne Segovia, doktorand vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, fanns på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow. Hon medverkande bland annat i klimatforskningsprojektet GlocalClim. Vid COP26 i Glasgow träffar hon bland annat företrädare för ursprungsfolk för att diskutera deras roll i klimatanpassningen. Här finns en intervju från klimatmötet med Suanne Segovia.

 

Läs mer om Suanne Segovias forskning

Läs mer om projektet Glocalizing Climate Governance: The role of Integrated Governance for a Just and Legitimate Adaptation to Climate Risks

 

Ayşem Mert, docent i statsvetenskap, fanns på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow. I sin forskning vid Statsvetenskapliga institutionen leder hon ett forskningsprojekt om hur miljö- och klimatpolitiken kommer att utvecklas efter pandemin. Här finns en intervju från klimatmötet med Aysem Mert.

 

Läs mer om Aysem Merts forskning
Hitta Aysem Mert på Twitter