Stockholms universitet

Fascinerad av frågor om ”vem som får vad och varför”

Lisa Dellmuth är professor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Hon är en av Stockholms universitets nya professorer som kommer att installeras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 29 september.

Lisa Dellmuth, professor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Foto: Rickard Kilström


– Min forskning fokuserar på frågor om legitimitet, omfördelning och klimatsamarbete i global styrning. Jag har också undersökt hur fördelningen av humanitärt bistånd ser ut och tittat på hur väl internationella organisationer som Afrikanska unionen, EU och FN lyckas när det gäller att ta itu med viktiga problem på ett rättvist, välgrundat och effektivt sätt. 

Lisa Dellmuth är också intresserad av hur enskilda människor uppfattar hur politiska organisationer hanterar angelägna problem som klimatförändringar, ekonomisk ojämlikhet och matosäkerhet. 

– Det är viktigt för dessa organisationers effektivitet om vanliga människor tycker att de agerar korrekt och använder sin makt på rätt sätt. Är politiken rättvis och legitim? Legitimitet är en avgörande fråga för politiska institutioner som vill lösa problem, särskilt för internationella organisationer. Det är viktigt att förstå ursprunget till sådana uppfattningar. Jag har också studerat hur uppfattningar om rättvisa och jämlikhet hänger ihop och hur sådana uppfattningar har sina rötter i de socioekonomiska ojämlikheter som kännetecknar människors hemtrakter eller länder. 

 

Varför började du forska om just det här?

– Frågor om ”vem som får vad och varför”, och människors uppfattningar om hur samhällen fördelar resurser, har alltid fascinerat mig. Jag har studerat både opinionsforskning och politisk ekonomi under mina doktorandstudier och kunde fortsätta med frågorna senare i karriären. Jag är tacksam för detta privilegium och hoppas att det kan användas för att främja kunskap som är användbar för samhället, särskilt för utsatta grupper. Att forska om klimatsamarbete är extra viktigt för mig. Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning och vi vet för lite om hur man kan arbeta med dem på ett sätt som är rättvist och legitimt och accepterat av människor.
 
Mer allmänt syftar hennes forskning om klimatanpassningar till att uppmärksamma frågor om rättvisa och legitimitet, och Lisa Dellmuth samarbetar regelbundet med olika aktörer eller beslutsfattare inom området.  

– Vi måste hitta bättre lösningar för att anpassa oss till klimatförändringarna på ett sätt som är rättvist och legitimt. Vad människor tycker spelar roll och det måste vi ta hänsyn till om vi vill hitta hållbara lösningar när det gäller klimatförändringarna.

Årets Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus äger rum den 29 september 2023. Foto: Ingmarie Andersson
 

Installations- och promotionshögtid i Stadshuset

Lisa Dellmuth är ny professor och anställdes i april 2022. Liksom alla andra nya professorer bjuds hon in till Installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus den 29 september 2023 och välkomnas på så sätt till universitetet.