"Forest and Rights Observatory" ett sätt att minska EU:s påverkan på avskogningen i Brasilien

EUDR är en central del av EU:s "Green New Deal" som syftar till att minimera EU:s inverkan på avskogning genom att förbjuda företag att sälja produkter på EU-marknaden som är behäftade med avskogningsindustrin i Brasilien. Genomförandet av en så komplex policy är en verklig utmaning och många aspekter måste beaktas. Maria-Therese Gustafsson m.fl. lägger fram skapandet av ett "Forest and Rights Observatory" som ett sätt att stödja genomförandet av EUDR i ett nytt paper.

Läs mer om nyheten här.