Stockholms universitet logo, länk till startsida

Dålig tillgång till grönområden kan leda till fler fall av covid-19

En ny studie i Nature Sustainability, gjord av forskare vid Stockholms Resilienscentrum, kopplar ihop covid-19 med ojämlik tillgång till naturområden.

Parklandskap
Foto: J/Mannion/Flickr, Creative Commons BY-NC 2.0.

Flera tidigare studier har visat hur träd och parker kan minska stress och ge möjlighet till covid-säker återhämtning och fritidssysselsättning under coronapandemin. Ett systematiskt problem som studien pekar på är dock att låginkomsttagare har mindre tillgänglighet till parker och grönområden – samma grupper som drabbats hårdast av covid-19.

Studien har genomförts av forskare från bland annat Stockholms Resilienscentrum. Den är den första i sitt slag och undersöker sambandet mellan vistelse i naturen och fall av covid-19 med hjälp av data från 17 amerikanska stater.

Mer information (på engelska) finns på
Stockholms Resiliencentrums webb