Stockholms universitet

Forskare granskade partiernas klimatpolitik

Majoriteten av de svenska politiska partierna har för stort fokus, och en övertro, på tekniska lösningar, snarare än att förändra de beteenden och system som orsakar klimatkrisen. Det visar en ny rapport framtagen av forskare som har analyserat riksdagspartiernas klimatpolitik inför valet.

 

Grafik över partierna om klimatet
Grafik över rapportens sammanställning av partiernas syn på klimatpolitiken.

Researchers’ Desk är en ideell organisation bestående av forskare som arbetar med folkbildning kring klimat, ekosystem och samhällsutveckling. Inför valet 2022 har organisationen tagit fram en rapport om riksdagspartiernas syn på klimatpolitiken, där den kvalitativa analysen och bedömningen baseras på riksdagspartiernas enkätsvar om sina klimatmål och sin politik.

Två av rapportförfattarna finns vid Stockholms universitet. Det är Alasdair Skelton, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, samt Thomas Hahn, docent vid Stockholm Resilience Centre.


Sammanfattning av partiernas politik utifrån rapporten:
•    Centerpartiet – incitamentspolitik och biolösningar för oundviklig tillväxt
•    Kristdemokraterna – ansvaret hos EU och skogen
•    Liberalerna – teknikoptimism, utan beteendeförändringar
•    Miljöpartiet – transformativ approach för minskad överkonsumtion och skogen som kolsänka
•    Socialdemokraterna – defensivt försvarsspel med investeringsperspektiv
•    Sverigedemokraterna – kärnkraft och någon annan får lösa problemet
•    Vänsterpartiet – rättviseapproach med försiktighet pga världsläget
Moderaterna besvarade inte enkäten

Läs en längre artikel om rapporten på Lunds universitets webb
Ta del av hela rapporten (PDF)

 

Masterstudent analyserade även partiernas politik

De enkätsvar som ligger till grund för rapporten av Researcher´ Desk har även använts av Mem Swanborough, tidigare masterstudent vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet för en studie av partiernas klimatpolitik. (Hon har dock använt en annan analysmetod än Researchers´Desk).
Läs Master’s student calculates CO2 emissions of major parties’ climate policies ahead of general election