Stockholms universitet

Ångcocktail driver ny partikelbildning i den övre troposfären

Nybildade partiklar är viktiga för molnbildning och observeras ständigt över nästan alla delar av jordens övre troposfär. Men många frågor kvarstår om de ångor och mekanismer som driver bildandet av dessa partiklar.

CLOUD-experimentet utförs, foto: CERN
CLOUD-experimentet, foto: CERN

I en ny studie som publicerats i Nature, gjord av ett internationellt team av forskare som inkluderar forskare från Stockholms universitet, presenteras en ny mekanism där salpetersyra-, svavelsyra- och ammoniakångor verkar för en extremt snabb partikelbildning. Det kan vara en viktig källa till nya partiklar i den övre troposfären. De nya rönen kan bidra till det klimatpolitiska arbetet och förbättra framtida klimatprognoser.

– I princip kan salpetersyra, svavelsyra och ammoniak bilda nya partiklar vid måttliga hastigheter om de kombineras under låg temperatur, men det var oväntat att kombinationen av alla tre kan leda till så snabb, ny partikelbildning, säger Roman Bardakov, postdoktor vid Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet och medförfattare till studien.

Läs mer om studien på Institutionen för miljövetenskaps hemsida (engelsk artikel)