Stockholms universitet

Så blir du en filosofisk foodie

Henrik Lagerlund är professor i filosofi och författare till den nyligen utgivna boken Matens filosofi.

Henrik Lagerlund. Foto: Niklas Björling

Du har skrivit boken som en handbok för "filosofiska foodies". Vad innebär det att vara en filosofisk foodie?

– En filosofisk foodie är en person som vill leva ett reflekterat och filosofiskt liv i relation till sina matval. Det handlar om att sätta sina val av vad man äter i vissa kontexter, där man försöker välja mat som reflekterar vissa etiska principer. Det finns moraliska problem med livsmedelssystemet gällande mänskliga rättigheter där män och kvinnor lever som slavar för att producera mat för oss i västvärlden.

– Men det kan också finnas andra principer, att man vill leva mer hållbart exempelvis. Hur lever jag hållbart? Hur undviker jag mat som bidrar till klimatförändringar och stora utsläpp av koldioxid? Hur förhåller jag mig till GMO, djurrätt, fetma, fattigdom och svält på ett filosofiskt och etiskt sätt? Det är några ämnen som en filosofisk foodie ska reflektera kring. 

Du skriver om hur maten vi äter förhåller sig till produktionsvillkoren. Kan individens matvanor göra skillnad i det stora?

– Livsmedelssystemet beskrivs ofta som ett kretslopp, som innehåller produktion av mat, distribution och konsumtion. Men det finns även en återkoppling från konsumenten till producenten. Det är genom den här återkopplingen som vi som konsumenter kan göra skillnad. Det är självklart svårt att ändra på ett sånt här system, men förändringen måste börja med oss som individer. Om vi börjar förstå vår relation till mat, så kan världen förändras. En filosofisk foodie måste också försöka opinionsbilda – tala med vänner och bekanta, försöka sprida ett sätt att leva på.

Kan man bli en fulländad filosofisk foodie, där man gör allting korrekt?
– Nej, jag tror alltid att det finns delar där man kan förbättra sig själv. Jag skriver i boken om lycka, om hur vi jobbar med oss själva och hur vi alltid kan förändra oss. När jag undervisar så låter jag ibland studenter skriva matdagbok, där jag vill att de reflekterar inte bara över vad de äter, utan varför. Varför äter jag det här? Är det för att det är enkelt, för att det är hälsosamt, för att jag inte vill äta djur? Sådana reflektioner är ett praktiskt sätt att börja tänka kring sin mat och sitt ätande. Jag återkommer själv till det sättet ibland. Man kommer ofta in i slentrianmässiga rutiner kring mat. Matens filosofi handlar om att medvetandegöra de här valen och sedan förändra dem mot ett mer etiskt sätt att leva.

Om boken

Matens filosofi (2021), Fri Tanke förlag. Formgivare: Rasmus Pettersson
Matens filosofi (2021), Fri Tanke förlag. Formgivare: Rasmus Pettersson

"Maten vi äter har en enorm påverkan inte bara på oss själva utan också på andra människor. I globaliseringens tid har våra individuella matvanor blivit en brännande etisk fråga. 

Hur förhåller sig maten vi äter till dess produktionsvillkor? Hur kan vi på ett trovärdigt sätt relatera våra dagliga livsmedel till stora frågor som mänskliga rättigheter, svält och djurens rättigheter, men också arbetsvillkor, klimatpåverkan och GMO?

I Matens filosofi introducerar filosofiprofessor Henrik Lagerlund ett nytt sätt att se på mat och våra matval i dess etiska aspekter. Boken erbjuder läsaren verktyg till att både njuta av maten och aktivera tanken, samt en insikt om att de val vi gör i butiken och på restaurangen kan förändra världen."
 Läs mer på Fri Tanke förlag