Stockholms universitet

Ilona Riipinen tilldelas Göran Gustafssonpriset

Ilona Riipinen vid Stockholms universitet är en av fem forskare som tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonspriset om sex miljoner kronor. Hon får priset för forskning om hur aerosoler påverkar luften och klimatet.

Ilona Riipinen
Ilona Riipinen. Foto:Casia Bromberg

Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap och biträdande föreståndare för Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, är en av fem forskare som tilldelas årets Göran Gustafsspris av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Pristagarna tilldelas sex miljoner vardera där 300 000 kronor består av ett personligt pris och resten är ett anslag fördelat på tre år. Pengarna tilldelas yngre forskare (högst 45 år gamla) i medicin, molekylär biologi, kemi, fysik och matematik verksamma i Sverige.

 

Pris inom fysik för forskning om aerosoler

Ilona Riipinen tilldelas priset inom fysik ”för sin banbrytande forskning rörande atmosfäriska aerosolpartiklar och deras inverkan på moln, klimat och människors hälsa.”

Varje kubikcentimeter luft innehåller tusentals flytande eller fasta aerosolpartiklar. Partiklarna är ofta osynliga för blotta ögat men kan försämra luftkvaliteten och påverka vår hälsa. De har dessutom en inverkan på klimatet. Fast hur stor?

Ilona Riipinen vill bringa klarhet i frågan. Hon sysslar med atmosfärisk fysik och har särskilt tittat på hur det går till när aerosolpartiklar bildas och vilken roll dessa sedan spelar för molnbildningen. Just aerosoler och moln är bland de största osäkerhetsfaktorerna när forskarna försöker göra klimatmodeller inför framtiden.

Genom att kombinera laboratorieexperiment i CLOUD-kammaren i Cern med fältmätningar och atmosfäriska simuleringsmodeller utvecklade vid Stockholms universitet hoppas hennes forskargrupp nu kunna bidra till både förbättrade klimatberäkningar och luftkvalitetsmodeller. Kunskap som förhoppningsvis även kan leda till en bättre klimat- och miljöpolitik.

– För mig betyder det jättemycket att jag får priset i fysik eftersom jag alltid har sett mig som fysiker i grunden, fast jag jobbar tvärvetenskapligt. Det skickar en viktig signal om att fysiken kan tillämpas på miljöfrågorna. Fysiken är ett verktyg som kan användas för att förstå hur vår framtid kan bli på den här planeten, säger hon till KVA.

Läs mer om Ilona Riipinens forskning.

Film om Riipinens forskning "Kunskap om aerosolpartiklar förbättrar klimatmodeller"

 

Fakta om Göran Gustafssonpriset

Göran Gustafssonpriset består av ett forskningsanslag på 5,7 miljoner kronor vardera, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 300 000 kronor. Svenska universitet och högskolor nominerar kandidater, Kungl. Vetenskapsakademien granskar förslagen och pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Göran Gustafssonprisen har funnits sedan 1991. Stiftelsen tillkom 1989 efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Pristagarna ska vara som mest 45 år gamla och ha för avsikt att utföra merparten av sin forskning i Sverige.

Läs mer på KVA:s webbplats.

Läs om flera forskare vid Stockholms universitet som fått Göran Gustafssonpriset.