Stockholms universitet

Forskare vill nå ut med forskningsresultat under COP27

Gustaf Hugelius vid Bolincentret för klimatforskning är en av de forskare som deltar vid toppmötet COP27. Hans förhoppning är att där nå ut med viktiga forskningsresultat till beslutsfattare, tjänstemän och organisationer.

Gustaf Hugelius at the Bolin Centre for Climate Research at COP27.
Gustaf Hugelius vid Bolincentret för klimatforskning deltar vid COP27 i Egypten.

Den 6–18 november anordnas klimattoppmötet COP27 i Sharm El Sheikh i Egypten. Parterna ska då förhandla om hur klimatarbetet ska genomföras och hur man följer upp tidigare beslut. Gustaf Hugelius, docent vid Institutionen för naturgeografi och biträdande föreståndare för Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, är en av de forskare som kommer att delta vid COP27.

 

Expert på Arktis och tinande permafrost

Han åker till COP27 för att presentera forskning om hur mänskliga utsläpp orsakar oåterkalleliga skador på de frusna delarna av jordens klimatsystem, det som ibland kallas kryosfären.
– Min egen expertis är kring permafrost. Tinande permafrost orsakar ytterligare utsläpp av växthusgaser som inom några årtionden kommer vara större än hela EU:s samlade utsläpp.  

Gustaf Hugelius kommer att presentera forskning i Cryosphere Pavilion om hur klimatförändringar påverkar Arktis, permafrost och våtmarker. Bolincentret för klimatforskning är en av medorganisatörerna för denna paviljong.  Syftet med Cryosphere Pavilion är att fungera som en fokuspunkt för forskning, kommunikation och samtal om kryosfären (havsis, glaciärer, snö och permafrost). Han kommer även att försöka sitta med och lyssna i de fall då förhandlingar är öppna för deltagande forskare.  
 
Vad hoppas du på för resultat av COP27?
– Övergripande hoppas jag på att fler länder ska annonsera, och argumentera för, mer ambitiösa utsläppsminskningar (så kallade nationally determined contributions). Det kommer att ske viktiga förhandlingar kring ”loss and damage”, alltså hur utvecklade länder med en stor utsläppsskuld ska ta ekonomiskt och moraliskt ansvar för de skador som klimatförändringar orsakar. Andra viktiga frågor rör hur användandet av kol som energikälla snabbt kan minskas och en potentiell gemensam global marknad för utsläppsrätter. För Bolincentrets del hoppas jag att vi kan nå ut med våra viktiga forskningsresultat till beslutsfattare, tjänstemän och organisationer, säger Gustaf Hugelius.    

Läs om Gustaf Hugelius forskning.
Läs mer om Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Läs även intervju med statsvetaren Naghmeh Nasiritousi inför COP27: Statsvetare hoppas COP27 stärker klimatsamarbetet

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.