Stockholms universitet

Forskningsprojekt CRiceS

CRiceS - Climate Relevant interactions and feedbacks: the key role of sea ice and Snow in the polar and global climate system

Vi undersöker hur förändringar i aerosolemissioner påverkar allmän cirkulation (i hav och atmosfär) och därmed också nederbördsmönster.

Eftersom aerosolpartiklar har en relativt kort uppehållstid i atmosfären så ger de en ojämn strålningsdrivning i tid och rum – vilket kan påverka cirkulation och nederbörd annorlunda jämfört med långlivade växthusgaser.

För en utförlig beskrivning av projektet, se projektets officiella webbsidor.

Projektbeskrivning

Projekttitel

Climate Relevant interactions and feedbacks: the key role of sea ice and Snow in the polar and global climate system (CRiceS)

Finansiär

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101003826

Projekttid

2021-2025

Officiell webbsida

https://www.crices-h2020.eu/

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Annica Ekman

Professor i meteorologi

Meteorologiska institutionen (MISU)
AnnicaEkman

Paul Christoph Zieger

Biträdande lektor

Institutionen för miljövetenskap
Paul Zieger

Medlemmar

Annica Ekman

Professor i meteorologi

Meteorologiska institutionen (MISU)
AnnicaEkman

Paul Christoph Zieger

Biträdande lektor

Institutionen för miljövetenskap
Paul Zieger

Tuomas Naakka

Postdoktor

Meteorologiska institutionen (MISU)

Julia Asplund

Doktorand

Institutionen för miljövetenskap
Julia Asplund

Mer om projektet

Deltagare utanför SU

Centre National de la Recherche Scientifique CNRS
CICERO Senter Klimaforskning Stiftelse
Norsk Polarinstitutt
Fondazione Centro Euro-Mediterraneosui Cambiamenti Climatici
Suomen Ymparistokesku
University of Cape Town
Helsingin Yliopisto
Universitetet i Bergen
Universitaet Bremen
Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas
University College London
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-zentrum fur Polar- und Meersforschung
United Kingdom Research and Innovation
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Rijksuniversiteit Groningen
University of Victoria
University of Calgary
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences