Ny studie från SOFI: välfärdsstatens roll i skyddet mot fattigdom till följd av miljöskatter

I en ny studie visar tre forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), vid Stockholms universitet, hur välfärdsstaten skyddar hushållen från att drabbas av fattigdom till följd av miljöskatter kopplade till konsumtion, skriver Henrik Pehrsson, pressekreterare på Stockholms universitet i en artikel.

Bild av staplade klossar med orden Economic, social och environment
Foto: Wolfilser/Mostphotos

Studien undersöker även om socialpolitiken utgör ett skyddsnät för hushållen när de konfronteras med miljöskatter. Ersättningsnivåerna inom socialförsäkringssystemet och storleken på det behovsprövade försörjningsstödet (tidigare socialbidrag) är i fokus för analysen.

– Vår forskning visar tydligt att välfärdsstaten spelar en avgörande roll i att skydda hushåll från de negativa effekterna av miljöskatter, särskilt när det kommer till att förhindra fattigdom till följd av ökade kostnader för el och olika typer av bränslen, säger Kenneth Nelson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet. 

Studien publicerades i tidskriften Global Social Policy den 27 december och är en del i ett forskningsprojekt där Kenneth Nelson, Arvid Lindh och Pär Dalén ingår, samtliga vid Institutet för social forskning.

 

Läs hela artikeln om studien, skriven av Henrik Pehrsson Ny studie undersöker välfärdsstatens roll i skyddet mot fattigdom till följd av miljöskatter 

eller ta del av studien direkt ”Social sustainability in the decarbonized welfare state: Social policy as a buffer against poverty related to environmental taxes “ i sin helhet

 

Kenneth Nelsons kontaktuppgifter