Stockholms universitet

Johan Rockström tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

För sin starka röst i klimatfrågan tilldelas Johan Rockström Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr. I motiveringen betonas att hans djupa insikter från många forskningsområden ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.

Johan Rockström
Foto: Niklas Björling

Johan Rockström är professor i jordsystemsvetenskap vid universitetet i Potsdam och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Han är chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, ett av världens mest framstående forskningsinstitut för klimat- och hållbarhetsforskning. I Potsdam fortsätter han leda forskningen om planetära gränser och tvärvetenskapliga forskning om förvaltning av Jordens allmänningar, inom ett institut som utgör en stark plattform i sitt globala klimatarbete.

Juryns motivering:
Johan Rockström tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris för sin starka röst i klimatfrågan, som rymmer djupa insikter från många forskningsområden och en förståelse av politikens och näringslivets roll, och som därtill ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.

 

Fler pristagare från Stockholms universitet

Bland tidigare mottagare av priset finns bland andra filosofiprofessor Åsa Wikforss och juridikprofessor Mårten Schultz, båda vid Stockholms universitet.