Stockholms universitet logo, länk till startsida

40 miljoner till forskning om fossilfri framtid

Forskningsprogrammet Fairtrans som leds av Stockholm Resilience Centre beviljas 40 miljoner av Mistra och Formas för att studera hur vägen till en rättvis fossilfri framtid kan se ut.

Utsikt över Essingeleden
Utsikt över Essingeleden. Foto: J. Flobrant/Unsplash

Stockholm Resilience Centre kommer att leda ett nytt forskningsprogram som med erfarenheter och engagemang från civilsamhällets ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.  Finansiärerna Mistra och Formas beviljar totalt 40 miljoner till programmet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, som löper över fyra år. Inom Fairtrans ska forskare tillsammans med representanter för näringsliv, fackföreningar och andra organisationer utveckla ekonomiska och politiska ramverk för en fossilfri omställning.

Stockholms universitet blir programvärd. I programmet deltar även Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, tankesmedjan Global Utmaning, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, KF (Kooperativa förbundet), Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) samt andra aktörer.

Thomas Hahn vid Stockholm Resilience Centre och Stephan Barthel vid Högskolan i Gävle blir programchefer.

Läs en längre artikel om Fairtrans på Stockholms Resilience Centres webbplats.