Ny sommarkurs: Drama i undervisning för hållbar utveckling

Stockholms universitets nya sommarkurs riktar sig främst till dig som är yrkesverksam pedagog. Vi diskuterar pedagogiska dilemman av relevans i undervisning för hållbar utveckling, och drama som pedagogiskt verktyg är centralt i kursen.

Vill du kunna använda drama för hållbar utveckling i din undervisning? Anmäl dig till Stockholms universitets nya sommarkurs för yrkesverksamma pedagoger. Foto: Mostphotos

I sommar ger Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet en ny kurs på avancerad nivå för dig som är yrkesverksam pedagog. Välkommen till en gestaltande och interaktiv dramakurs, som även ger utrymme för fördjupning i didaktiska frågeställningar i relation till en specifik pedagogisk kontext.

Kursen ges på halvtid och startar i juni med några intensiva dagar på campus. Under sommaren arbetar du sedan med olika uppgifter, självständigt eller i grupp, och i augusti samlas alla deltagare på campus igen i några dagar.

Läs mer om kursen