Sveriges första kvinnliga professor i glaciologi

Igår beslutade rektor Astrid Söderbergh Widding att befordra Nina Kirchner till professor i glaciologi vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Nina Kirchner är nu Sveriges första kvinnliga professor i glaciologi och hon är även föreståndare för den glaciologiska fältstationen Tarfala Research Station (TRS) i Kebnekaisefjällen. Per Holmlund är sedan 1999 professor i glaciologi och den allra förste professorn i glaciologi var Valter Schytt som blev professor 1970. Alla tre glaciologer har studerat och studerar de svenska glaciärerna i Tarfala, även andra glaciärer som i Alperna och inte minst de stora isarna i polarområdena i Arktis och Antarktis.

Nina Kirchner under vintersäsongens fältarbete på Storglaciären i Tarfala. Foto: Privat.

Jag är oerhört hedrad och det har inte helt sjunkit in än att jag är professor nu. Det var en dröm när jag började plugga på 1990 talet, och nu, 30 år senare, har denna drömmen blivit verklighet, helt fantastiskt, säger Nina Kirchner. 

I Tarfala bedrivs främst forskning om glaciärer men även annan forskning och fältundervisning för studenter och förutom att forska och vara föreståndare för TRS är Nina också en omtyckt lärare. Hon vill bidra både till studenternas professionella utveckling och deras personliga, och hon hoppas att hennes yrkesväg kanske kan vara inspirerande för andra.

Tarfala glaciologiska fältstation under vintersäsongen. Foto: Nina Kirchner.

Vägen till professuren har inte alltid varit enkel och det var många hinder på vägen som ibland kändes oöverkomliga och orättvisa. Samtidigt har det lönat sig att kämpa, och jag ska fortsätta att verka för jämställdhet inom forskarvärlden och akademin, säger Nina.

Nina tillägger, jag vill även tacka mina lärare och mentorer, professor Kolumban Hutter (Schweiz), och professor Martin Jakobsson (Stockholms universitet), som har stöttat mig hela vägen fram till professuren. Stort tack också till kollegorna i Tarfala, Annika Granebeck och Johanna Dahlqvist - utan de hade Tarfala inte fungerat samt min familj för att de alltid har stöttat mig.

Norrsken över Tarfala forskningsstation den 7 mars 2024. Foto: Nina Kirchner.

Tarfala del i ett nytt internationellt nätverk för polarforskning

I går kom också nyheten att Stockholms universitets forskningsstation i Tarfala är del i ett nytt internationellt nätverk för polarforskning. Under ledning av tyska forskningsinstitutet Alfred Wegener-institutet har ett nytt EU-finansierat nätverket bildats för att koordinera forskning om de båda polarregionerna. 50 universitetet och andra forskningsorganisationer samarbetar inom nätverket POLARIN för att tillgängliggöra olika typer av forskningsinfrastruktur för många forskare. Detta blir möjligt tack vare finansiering från EU under fem år på totalt 14,6 miljoner euro.

– På Tarfala forskningsstation ser vi fram emot att välkomna forskare från POLARIN-projektet till den unika arktisk-alpina miljön kring Tarfala. Här kan förändringar som den globala uppvärmningen medför studeras från många perspektiv, främst med fokus på glaciärer, hydrologi, permafrost samt växt- och ekosystem. Lokala observationer och resultat från Tarfala kan sättas in i en bredare arktisk kontext och jämföras med liknande observationer och resultat från andra ställen i Arktis där POLARIN kan utnyttja infrastruktur, berättar Nina.

Inspiration och mer information

Läs mer om Ninas forskning

En ny film om Nina och hennes forskning har just publicerats på Youtube se här:
Länk till filmen

Läs mer om TRS
Länk till POLARIN