Möt Agnes Hellner, postdoktor med fokus på klimatfrågor

Agnes Hellner är lektor i processrätt vid Stockholms universitet och en av de som tilldelades Ragnar Söderbergs Stiftelses anslag för post-doc inom rättsvetenskap 2022. Hennes forskning handlar om hur klimatfrågor kan prövas i domstol i framtiden.

Agnes Hellner, universitetslektor i processrätt. Foto: Tobias Björkgren

I 2022-års utlysning för post docs inom rättsvetenskap beviljade Ragnar Söderbergs stiftelse anslag till sammantaget två forskare vid universiteten i Uppsala och Stockholm. En av dessa var Agnes Hellner som fick 1,8 miljoner kronor för ett tvåårigt forskningsprojekt, i vilket hon studerar vilken roll som domstolarna och lagstiftningen i de nordiska länderna spelar för att motverka klimatförändringar.

– Projektet jag började arbeta med 2023 heter ”Fördelning av institutionellt ansvar för begränsning av klimatförändringar i Norden” och är mitt första egna projekt. Som post-doc kommer jag att forska 80 procent och undervisa i ganska begränsad omfattning, under anslagets två år. I projektet kommer domstolens roll och relation till lagstiftaren på klimatområdet undersökas, från ett processrättsligt och ett konstitutionellrättsligt perspektiv, säger Agnes i en intervju med Ragnar Söderbergs stiftelse. 

Läs känna Agnes och hennes forskning närmare i vinjetten "Möt en forskare", som har publicerats på stiftelsens hemsida:

Möt en forskare - Agnes Hellner