Stockholms universitet

Lars NordénProfessor

Om mig

Lars Nordén är professor i företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Han har en doktorsexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. Professor Nordéns forskning fokuserar på handel av finansiella tillgångar, likviditet och strukturen på finansiella marknader. Han leder forskningsgruppen inom finansiell marknadsstruktur (FFM) vid Företagsekonomiska institutionen vars mål är att studera hur interaktionen mellan investerare och institutioner genererar marknader med varierande effektivitet och likviditet beroende på vilka lagar och regler som gäller.

Forskningsprojekt