Stockholms universitet

Bino CatasusProfessor

Om mig

Jag är - sedan 2008 - professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision.

Jag disputerade 2001 med en avhandling om miljö, miljöredovisning och organisering. Min forskning har sedan dess behandlat olika frågor såsom intelektuellt kapital, styrning av statliga myndigheter, redovisning och kreditgivning och bolagsstyrning. För närvarande är jag involverad i ett projekt om redovisning och "läskunnighet" (accounting literacy) där vi hittills mest empiriskt undersökt relationen mellan individer och finansiell information.

Mitt grundinstresse har alltid varit relationen mellan människa och siffra och ambitionen är att undersöka hur och vad siffror gör med människor men också hur och vad människor gör med siffror.