Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket

Företagsekonomi III Redovisning ges på svenska och utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området redovisning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.

Kursen består av Att använda redovisningsforskning 7,5 hp, Att utföra redovisningsforskning 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.

Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.