Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att utföra redovisningsforskning

Kursen fokuserar på samhällsvetenskapliga forskningsansatser och metoder och består av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, akademisk skrivande och individuell läsning.

Föreläsningarna behandlar följande teman:

 • Metoder för datainsamling och analys i kvalitativ och kvantitativ forskning
 • Kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier och forskningsdesign
 • Vetenskapsfilosofi

Under seminarierna diskuteras och appliceras ovanstående teman från ett kvalitativt eller ett kvantitativt perspektiv.

Det övergripande syftet är att utveckla studenternas förståelse av samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och ansatser, för att därigenom utveckla studentens förmåga att utforma och genomföra samhällsvetenskaplig forskning.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, samt en betydande andel självstudier.

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar, motsvarande 7,5 högskolepoäng.

  Undervisningsspråk är svenska.

  Undervisningen sker huvudsakligen på campus.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Mikael Holmgren Caicedo