Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att använda redovisningsforskning

Kursens är organiserad kring att läsa, analysera och att diskutera forskningslitteratur inom ämnesområdet redovisning. Kursen ger en introduktion till redovisningsfrågor inom externredovisning, ekonomistyrning, revision samt redovisning i samhället.

Kursen ska lägga en grund för studenten att själv använda sig av tidigare forskning, genom att introducera olika redovisningsfrågor samt ge möjlighet att kritiskt värdera principer och antaganden inom redovisningsforskning.

Det övergripande syftet är att utveckla studenternas förståelse av nuvarande frågeställningar, metoder och analytiska verktyg inom redovisningsforskning, för att därigenom utveckla studentens förmåga att konstruera egna forskningsproblem med utgångspunkt i tidigare slutsatser och frågeställningar inom en litteratur inom
redovisningsämnet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är svenska eller engelska (kursens föreläsningar ges på engelska, men seminarierna erbjuds både på svenska och engelska).

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt