Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att använda redovisningsforskning

Kursens är organiserad kring att läsa, analysera och att diskutera forskningslitteratur inom ämnesområdet redovisning. Kursen ger en introduktion till redovisningsfrågor inom externredovisning, ekonomistyrning, revision samt redovisning i samhället.

Kursen ska lägga en grund för studenten att själv använda sig av tidigare forskning, genom att introducera olika redovisningsfrågor samt ge möjlighet att kritiskt värdera principer och antaganden inom redovisningsforskning.

Det övergripande syftet är att utveckla studenternas förståelse av nuvarande frågeställningar, metoder och analytiska verktyg inom redovisningsforskning, för att därigenom utveckla studentens förmåga att konstruera egna forskningsproblem med utgångspunkt i tidigare slutsatser och frågeställningar inom en litteratur inom
redovisningsämnet.