Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marknadsföring I

Kursen syfte är att ge en bred introduktion till ämnet marknadsföring. Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar centrala begrepp och modeller samt samband mellan olika marknadsföringsmodeller och -teorier.

Föreläsningarna erbjuder fördjupningar inom områden som är centrala för dagens marknadsförare som exempelvis marknadsstrategi, omvärldsbevakning, marknadsanalys, konsumentbeteende och varumärkesutveckling. I kursen finns ett hållbarhetstema som präglar alla delarna där även hållbarhetsimplikationer av konsumtion gås igenom. Parallellt med föreläsningsserien behandlas även dessa
synsätt i en seminarieserie där kunskaperna tillämpas och presenterar i form av ett projektarbete.
Kursens övergripande syfte är tillhandahålla en bred introduktion till marknadsföringens centrala synsätt, begrepp och modeller.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
  Undervisningsspråk är svenska och engelska.

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika
  examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Läs mer om examinationen i kursens kursplan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Anders Parment