Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik, 15 hp

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om viktiga delar av svensk förmögenhetsrätt, de rättsregler som styr privata ekonomiska transaktioner i olika riktningar. Häri ingår regler om avtalsingående och fullmakt, företagsöverlåtelse, skuldebrev och kreditavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt, skiljeförfaranden, kreditsäkerhetsrätt och förmånsrätt, samt insolvensrätt och brott mot borgenärer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen