Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik

Kursen Affärsjuridik behandlar viktiga delar inom svensk förmögenhetsrätt, insolvensrätt och straffrätt som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv.

Businesspeople shaking hands
Photo: Nyl / Mostphotos


Affärsjuridik utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen ingår i vissa utbildningsprogram.

I kursen behandlas svensk förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, såsom företagsöverlåtelse, kreditavtal och borgensavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt, kreditsäkerhetsrätt och förmånsrätt. Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straffrätt vad gäller brott mot borgenärer.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Undervisning


  Undervisningen består av en föreläsningsserie jämte undervisning i grupper om cirka 30 studenter.
   

  Examination


  Examinationen är uppdelad på två moment. Det första momentet är den ovannämnda seminarieuppgiften. Det andra momentet är en traditionell skriftlig tentamen.
   

  Examinator

  Alexander Unnersjö

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  haaf@juridicum.su.se

  Amanuens: 
  Philippa Björk

  Kursföreståndare: 
  Alexander Unnersjö