Organisation och management, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Organisation och management. OBS: Kurspaketet innehåller inte examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:

- Strategisk ledning (Fundamentals of Strategic Management), 7,5 hp;

- Filosofi, politik och ekonomi (Philosophy, Politics and Economics), 7,5 hp;

- Entreprenörskap i samhällsförändring (Entrepreneurship in Societal Change), 7,5 hp;

- Personalledning (Human Resource Management), 7,5 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen