Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Redovisning, kurspaket

Fristående kurspaketet i Redovisning. Ges även som valbart kurspaket termin 5 på kandidatprogrammen i företagsekonomi.

Kursens övergripande mål är att utveckla studenternas förmåga att läsa och första finansiella rapporter samt att kritiskt kunna bedöma dem.

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper i verksamhetsutveckling och styrning i olika branscher. De tränas i att analysera verksamheter, identifiera problem och komma med förslag på lösningar.

Kurspaketet är en fördjupning inom inriktning Redovisning.
OBS! Kurspaketet innehåller inte examensarbete.
Kurspaketet ges på engelska.

Mer information om kurspaketet hittar du på den engelska sidan.

 

 • Kursupplägg

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur och andra läromedel fastställs senast två månader före respektive kursstart och redovisas i respektive delkursernas kursplaner eller via aktuell kursplattform.

   

 • Kontakt

  Studievägledare: studievagledare@sbs.su.se