Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finansiering I

Att kunna bedöma investeringars och finansiella tillgångars värde och därmed kunna argumentera kring beslutsfrågor är en viktig aspekt man lär sig inom företagsekonomin. På Finansiering I får du lära dig vetenskapliga metoder för att genomföra denna bedömning.

Kursen behandlar grundläggande investeringsbedömning, enklare värdering av såväl företag som finansiella tillgångar som t ex aktier med hänsyn till värdet på pengar vid olika tidpunkter. Undervisningen består av föreläsningar samt frivilliga räkneövningar och frivilliga gruppövningar som skall förberedas enligt särskilda
anvisningar. Kursen examineras med en skriftlig, individuell tentamen. I den avslutande examinationen kan även inlämningsuppgifter i form av löpande förberedelser för och deltagande i kursens gruppövningar ingå.

Kursen täcker även teman kring hållbarhet inom finansiering. Föreläsningar om temat kommer att hållas av en expert från näringslivet. Därutöver kommer ett case att vara en del av seminariearbeten.

Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med grundläggande begrepp och kvantitativa metoder som kan användas för att argumentera kring och lösa problem som rör investeringsbedömning och finansiell styrning i företag och andra organisationer.

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska.
  Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska då undervisningsspråket är engelska.

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuellt avslutande examinationsmoment, tentamen.
  2. MCQ dugga 1.
  3. MCQ dugga 2.
  4. Seminarieserie.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt