Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Organisation I

Att lära sig grunderna i ämnet organisation är fundamentalt för en företagsekonomistudent. Detta lär man sig i den här kursen, samtidigt som en bredare förståelse för organisationers komplexitet skapas och studenten får en bred grund att stå på inför vidare studier.

Kursen behandlar framväxten av teorier och synsätt på organisering och ledning av företag och andra typer av organisationer samt hållbarhetsbegreppet. Kursen tar upp hur organisationer beskrivs, hur arbetsfördelning och koordinering kan förstås och går till.

Teorier som behandlar villkor för och konsekvenser av olika former för organisering och ledning samt kopplingar mellan de olika teoretiska inriktningarna och övergången från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle presenteras, diskuteras och prövas.
Kursen ger kunskap om grundläggande organisatoriska begrepp, färdigheter i att använda teorier/modeller, för att analysera organisatoriska problem samt att kritiskt kunna utvärdera och jämföra olika sätt att analysera företag och organisationer.

Kursens övergripande syfte är att göra dig förtrogen med teorier som rör organisation, organiserad verksamhet och ledning av organisationer samt introduktion till ett hållbarhetsperspektiv.

 

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är svenska. Vid enstaka föreläsningar samt i vissa seminariegrupper kan engelska förekomma.

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:

  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgifter.
  3. Presentation av gruppuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

   

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Magnus Gustavsson