Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad

Det här är en utbildning för dig som tycker att arbetsmarknadsfrågor är intressanta och vill lära dig mer om hur en arbetsmarknad fungerar. Programmet ger dig bred samhällsvetenskaplig utbildning inom arbetslivs- och arbetsmarknadsområdet.

 

Du får lära dig vad som påverkar och styr relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller mellan parterna på arbetsmarknaden. Dessutom får du en ökad förståelse av hur företag fungerar, om frågor som lönesättning, rekrytering, management och arbetsmarknadspolitik.

Efter att ha läst det här programmet kan du söka jobb som utredare inom myndigheter, organisationer och företag, eller inom HR-branschen med personalfrågor. 

 • Programöversikt

  Programmet består av kurser i sociologi 90 hp, nationalekonomi 30 hp och arbetsmarknadskunskap med management 60 hp. 

  Du läser kurser inom arbetsmarknadsekonomi där du lär dig om hur utbud och efterfrågan på arbetskraft fungerar, om arbetslöshet och hur ekonomisk politik inverkar på arbetsmarknadens funktionssätt. Du läser också kurser i arbetsrätt, ledarskap och organisation och sociologiska kurser om stratifiering på arbetsmarknaden.

  År 1

  Termin 1

  Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad I 30 hp

  Termin 2

  Nationalekonomi I 30 hp (läses vid Nationalekonomiska institutionen)

  År 2

  Termin 3

  Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp (läses vid AKPA)

  Termin 4

  Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp (läses vid AKPA)

  År 3

  Termin 5

  Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad II 30 hp

  Termin 6

  Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad III 30 hp

 • Mer information

  Studera utomlands

  Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter genom att studera en period utomlands är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Det ger också en internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden. Läs mer här!

  Vad tycker våra tidigare sociologistudenter om utbildningen?

  Hur bedömer våra tidigare studenter kvaliteten i utbildningen? Och hur stor andel av dem hade nytta av det de fick lära sig på utbildningen senare i sitt arbetsliv? Vår enkät bland tidigare studenter på Sociologiska institutionen har svaren, läs mer här!

  Några röster om programmet

  ”Programmet i sig var väldigt nyttigt för arbetslivet i synnerhet kurserna som arbetsrätt, organisationsteori och NEK. Sociologin var nyttig då jag lärde mig att vara medveten om mina fördomar under t.ex. rekryteringar, vilket är oerhört viktigt vid bedömning av kandidater. Jag har också fått en annan förståelse för samspelet mellan människor och kunna förutse vissa beteenden och ageranden hos individer.”

  ”Jag har haft nytta av Sociologi i rekryteringsarbete där analys av färdigheter, personliga egenskaper och beteende, mäts, granskas och jämförs.”

  ”Jag tror att det är analytisk förmåga och kritiskt tänkande man utvecklar främst när man läser sociologi. Jag har, under min fortsatta studier i andra ämnen märkt att många studenter har väldigt svårt med detta, till exempel att förstå vetenskapsteori med mera. Sociologi har ett genomgående innehåll vad det gäller att utveckla och träna på individ-analytiskt tänkande.”

  Citaten kommer från en enkätundersökning som vi genomförde hösten 2017. 

  Läs mer här.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Många som har gått programmet jobbar inom personalsektorn, som HR-specialister och -konsulter. En del jobbar också som analytiker eller utredare, eller inom socialt arbete. En majoritet av de tidigare studenterna på programmet arbetar inom privat sektor, och en mindre andel inom stat, region eller kommun.

  Du kan alltså söka jobb både inom privata företag, för att arbeta med personal- och organisationsfrågor. Dessutom kan du söka jobb inom statliga organisationer samt hos fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, särskilt utredningsjobb där specialkunskap inom arbetsmarknadsrelaterade frågor är av stor nytta. 

  Läs mer här!

 • Kontakt