Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad III

Kursen är den sista terminen på Kandidatprogrammet i Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad.

Kursen består av två 7,5hp kurser och avslutas med en kandidatuppsats.