Publikationer

En samling på våra publikationer, från vetenskapliga artiklar till studenters avhandlingar.

Foto: Adam Jacobsson

Sök i DiVA

Nya publikationer (på engelska)

Publikationer i topptidskrifter (på engelska)

Forskningsrapporter (på engelska)

Aktuell forskning (på engelska): Research at the department 2022 (1585 Kb)

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida