Studera utomlands

Vill du studera utomlands och få bättre språkkunskaper, nya vänner och leva i en annorlunda kultur? Dessutom fördjupar du dina kunskaper i nationalekonomi och skaffar internationell erfarenhet till ditt CV.

Som student på Nationalekonomiska institutionen har du via Erasmus+ programmet möjlighet att söka en plats som utbytesstudent på något av våra samarbetsuniversitet i Europa. Utöver Erasmus+ har Stockholms universitet centrala avtal med universitet i hela världen som du kan söka till. Att resa via ett utbytesavtal innebär också att du inte behöver betala kursavgifter i värdlandet. Reser du via Erasmus+ avtal kan du också ansöka om ett stipendium.

Bli inspirerad

Information om hur du ansöker

 

Erasmus+

Nationalekonomiska institutionen har för närvarande utbytesavtal med cirka 20 universitet i Europa. De flesta universiteten undervisar på det inhemska språket, men vissa kurser kan ges på engelska.

Exempel på universitet utanför Storbritannien som erbjuder ett stort utbud av kurser på engelska är Erasmus Universiteit Rotterdam och Universidade Nova de Lisboa. Även vid Humboldt-Universität zu Berlin erbjuds en del kurser på engelska på Mastersnivå, men goda kunskaper i tyska krävs fortfarande för antagning.


*ERASMUS+ programmet (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students).

Villkor för att delta i Erasmus+

Särskilda villkor enligt Nationalekonomiska instituitonen:

  • Du ska ha minst 30 högskolepoäng i nationalekonomi vid ansökningstillfället, betygen på dessa får inte understiga D
  • Vissa partneruniversitet kan ha ytterligare förkunskapskrav
  • Vid antagningen tar vi även hänsyn till kvalitet och kvantitet på tidigare högskolestudier, speciellt i nationalekonomi och angränsande ämnen

Belgien

Université libre de Bruxelles

Undervisningsspråk: franska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin.

Danmark

Aarhus universitet

Frankrike

Université de Paris I Panthéon Sorbonne 

Undervisningsspråk: franska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin.

Université Panthéon-Assas Paris II

Undervisningsspråk: franska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin.

Italien

Università Politecnica delle Marche

Undervisningsspråk: italienska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 1/termin.

Università degli Studi di Roma, "La Sapienza"

Undervisningsspråk: italienska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 1/termin.

Nederländerna

Erasmus Universiteit Rotterdam

Undervisningsspråk: engelska.
Nivå: NEKII/III. Platser: 2/termin. OBS! krävs minst 60 hp i NEK eller 30 hp i NEK och 30 hp i matematik.

Radboud Universiteit Nijmegen

Undervisningsspråk: engelska.
Nivå: NEKII/III.

Portugal

Universidade Nova de Lisboa

Undervisningsspråk: engelska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 4/termin.

Spanien

Universidad Autonoma de Madrid

Undervisningsspråk: spanska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin.

Universidad de Zaragoza

Undervisningsspråk: spanska.
Nivå: NEKII/III. Platser: 2/termin.

Storbritannien

Univeristy College London UCL

Undervisningsspråk: engelska
Nivå: NEK II/III

University of Essex

Undervisningsspråk: engelska
OBS! måste 1) ha Engelska B, betyg VG eller MVG alt. 2) göra TOEFL/IELTS.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 1/termin.

University of Glasgow

Undervisningsspråk: engelska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/helt år eller 2/hösttermin, inga platser på enbart vårterminen.

Durham University Business School

Undervisningsspråk: engelska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 6/termin

Tyskland

Humboldt-Universität zu Berlin

Undervisningsspråk: tyska/engelska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin.

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Undervisningsspråk: tyska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 3/termin.

Ludwig Maximilians-Universität München

Undervisningsspråk: tyska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin. Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin.

Universität Mannheim

Undervisningsspråk: tyska.
Nivå: NEKII/III/Master. Platser: 2/termin.

När du har avslutat dina studier utomlands och fått dina betyg måste du lämna in en blankett till studievägledare på institutionen för att få dina poäng tillgodoräknade och registrerade i Ladok. Det tar normalt sett 2-5 veckor.

Huvudregeln är att du ska kunna tillgodoräkna dig dina utländska poäng vid hemkomst. Betygen kan inte tillgodoräknas som annat än godkänd kurs.

Ansökan om tillgodoräknande (167 Kb)

 

Stockholms universitets centrala utbytesavtal

Stockholms universitet har centrala avtal med universitet i hela världen som du kan söka till. Ta kontakt med Nationalekonomiska institutionens studievägledare så du vet om du kan tillgodoräkna dina poäng från utlandsstudierna vid hemkomst.

Ansökningdatum skiljer sig från Nationalekonomiska institutionens.

Stockholms universitets centrala utbytesavtal

 

Kontakt

Du får hjälp med frågor som berör dina utbytesstudier som till exempel tillgodoräknande, försäkringar och ansökningsprocessen.

Studievägledare grundnivå och lärare
Internationell koordinator
Erasmus koordinator (avtal)
På denna sida