Studera utomlands

Vill du studera utomlands och få bättre språkkunskaper, nya vänner och leva i en annorlunda kultur? Dessutom fördjupar du dina kunskaper i nationalekonomi och skaffar internationell erfarenhet till ditt CV.

Som student på Nationalekonomiska institutionen har du via Erasmus+ programmet och andra avtal möjlighet att söka en plats som utbytesstudent på något av våra samarbetsuniversitet i Europa och i London. Utöver Erasmus+ har Stockholms universitet centrala avtal med universitet i hela världen som du kan söka till. Att resa via ett utbytesavtal innebär också att du inte behöver betala kursavgifter i värdlandet. Reser du via Erasmus+ avtal kan du också ansöka om ett stipendium.

Bli inspirerad

Information om hur du ansöker via institutionens avtal

 

Erasmus+

Nationalekonomiska institutionen har för närvarande utbytesavtal med cirka 15 universitet i Europa. De flesta universiteten undervisar på det inhemska språket, men vissa kurser kan ges på engelska.

Exempel på universitet utanför Storbritannien som erbjuder ett stort utbud av kurser på engelska är Erasmus Universiteit Rotterdam och Universidade Nova de Lisboa. Även vid Humboldt-Universität zu Berlin erbjuds en del kurser på engelska på Mastersnivå, men goda kunskaper i tyska krävs fortfarande för antagning.


*ERASMUS+ programmet (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students).

Villkor för att delta i Erasmus+

Särskilda villkor enligt Nationalekonomiska instituitonen:

  • Du ska ha minst 30 högskolepoäng i nationalekonomi vid ansökningstillfället, betygen på dessa får inte understiga D
  • Vissa partneruniversitet kan ha ytterligare förkunskapskrav
  • Vid antagningen tar vi även hänsyn till kvalitet och kvantitet på tidigare högskolestudier, speciellt i nationalekonomi och angränsande ämnen

Våra partneruniversitet

 

Danmark

Aarhus universitet

Undervisningsspråk: engelska
Nivå: NEKII/III/Master

Frankrike

Université de Paris I Panthéon Sorbonne 

Undervisningsspråk: franska
Nivå: NEKII/III/Master

Université Panthéon-Assas Paris II

Undervisningsspråk: franska
Nivå: NEKII/III/Master

Italien

Università Politecnica delle Marche

Undervisningsspråk: italienska
Nivå: NEKII/III/Master

Nederländerna

Erasmus Universiteit Rotterdam

Undervisningsspråk: engelska
Nivå: NEKII/III

Radboud Universiteit Nijmegen

Undervisningsspråk: engelska
Nivå: NEKII/III

Portugal

Universidade Nova de Lisboa

Undervisningsspråk: engelska
Nivå: NEKII/III/Master

Spanien

Universidad de Zaragoza

Undervisningsspråk: spanska
Nivå: NEKII/III

Storbritannien

Univeristy College London UCL

Undervisningsspråk: engelska
Nivå: NEKII/III

Schweiz

University of Zürich
Undervisningsspråk: engelska
Nivå: NEKII/III/Master

Tyskland

Humboldt-Universität zu Berlin

Undervisningsspråk: tyska/engelska
Nivå: NEKII/III/Master

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Undervisningsspråk: tyska
Nivå: NEKII/III/Master

Ludwig Maximilians-Universität München

Undervisningsspråk: tyska
Nivå: NEKII/III/Master

Universität Mannheim

Undervisningsspråk: tyska
Nivå: NEKII/III/Master

När du har avslutat dina studier utomlands och fått dina betyg måste du lämna in en blankett till studievägledare på institutionen för att få dina poäng tillgodoräknade och registrerade i Ladok. Det tar normalt sett 2-5 veckor.

Huvudregeln är att du ska kunna tillgodoräkna dig dina utländska poäng vid hemkomst. Betygen kan inte tillgodoräknas som annat än godkänd kurs.

Ansökan om tillgodoräknande (167 Kb)

 

 

Stockholms universitets centrala utbytesavtal

Stockholms universitet har centrala avtal med universitet i hela världen som du kan söka till. Ta kontakt med Nationalekonomiska institutionens studievägledare så du vet om du kan tillgodoräkna dina poäng från utlandsstudierna vid hemkomst.

Ansökningdatum skiljer sig från Nationalekonomiska institutionens.

Stockholms universitets centrala utbytesavtal

Information om hur du ansöker via centrala avtal

 

 

Kontakt

Du får hjälp med frågor som berör dina utbytesstudier som till exempel tillgodoräknande, försäkringar och ansökningsprocessen.

Studievägledare grundnivå och lärare
Internationell koordinator
Erasmuskoordinator (avtal)
På denna sida