Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg

Här finner du instruktioner för ansökan till utbytesplatser genom centrala avtal. Dessa gäller även för ansökan om platser genom de centrala nätverken Civis-Ersamus+, north2north och Nordlys, men kan skilja sig något.

Det är endast möjligt att ansöka enligt nedan steg och instruktioner under den period som utlysningen är öppen. Utlysningarna publiceras cirka en månad innan deadline. 

Utlysningar

Kompletterande instruktioner kan finnas då utlysningarna öppnar.

Det kan ta tid att slutföra din ansökan - så se till att börja i god tid. Börja med att läsa igenom instruktionerna. Läs noggrant igenom listan på valbara universitet där du även finner information om till exempel språkkrav, kursrestriktioner och terminstider vid partneruniversiteten. Listan kommer publiceras när utlysningen öppnar men du kan redan här hitta de centrala partneruniversiteten.  

Eftersom du kan välja upp till fem universitet i ansökan genom centrala avtal kan det ta många timmar att slutföra din ansökan. För de första tre valen ska du dessutom hitta preliminära kurser och stämma av dina planer på utbyte med en studievägledare eller utbyteskoordinator vid din institution alternativt, med Examensgruppen. Men det är väl använd tid när du väl har kommit fram och är redo att starta den förhoppningsvis bästa terminen/året av dina utbytesstudier.

Observera att du kan påbörja en ansökan när utlysningen är öppen. Länk till portalen kommer då finnas tillgänglig i utlysningens instruktioner. Du använder inloggningsuppgifterna som du använder för ditt studentkonto. 

Gör därefter en elektronisk ansökan. Fyll i den noggrant! Du kan välja fem olika lärosäten som du rangordnar 1-5, tryck på knappen "more" för att lägga till lärosäten. Söker du till de centrala avtalen anger du "bilateral university wide-agreement" under utbytesprogram. Kontrollera i utlysningen att det inte finns restriktioner på just ditt ämne på de valda lärosätena.

I ansökan ska även följande bilagor bifogas.

  1. Preliminärt kursval: ange ditt preliminära kursval för de första 3 lärosäten du söker om utbytesplats till (val 1 till 3). Rangordningen ska överensstämma med den elektroniska ansökan. De kurser du väljer ska motsvara heltidsstudier. Vid behov kan du lägga till fler rader för dina kursval. Du måste själv söka reda på kurserna på respektive lärosätes webbplats. Observera att utbyteskoordinatorn eller motsvarande på din institution ska kontaktas angående ditt utbyte och preliminära kursval för de tre första alternativ du anger. Skriv namn på den person du varit i kontakt med vid din institution både på kursvalsblanketten och i onlineansökan. Preliminär kursvalsblankett som gäller för utlysningen av platser genom centrala avtal 2020/21:  Preliminary course selection form 2020/21 (59 Kb)

 

  1. Motiveringsbrev (på engelska): beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang eller arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Skriv också några rader om dig själv och vem du är. Brevet ska skrivas på engelska och vara max en A4-sida långt. Mall för motiveringsbrevet: Personal Letter 2020/21 (191 Kb)

När sista ansökningsdatum har passerat påbörjas handläggning av ansökningarna. Urvalet kan ta olika lång tid beroende på antal sökanden och vilken ansökningsomgång det gäller (vår eller höst).

Besked skickas ut per e-post som skickas genom MoveON, så var noga med att meddela Studentavdelningen om du byter e-postadress efter att du lämnat in ansökan. Vi rekommenderar även att du tittar i skräppostmappen om ett besked eventuellt har hamnat där. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte.

Om du får ett erbjudande ska du tacka ja eller nej genom att svara på meddelandet du fått. Tänk noga igenom valet, då din plats kan gå till en annan om du tackar nej i god tid. ​​​​​​

Om du har tackat ja till en utbytesplats, kommer du i nästa steg behöva ansöka till partneruniversitetet som du blivit nominerad till, enligt deras ansökningsinstruktioner som du får från din internationella handläggare eller direkt ifrån partneruniversitetet. Följ instruktionerna noga och skicka in ansökan i god tid innan deadline. 

Har du blivit nominerad till en utbytesplats kan du läsa om praktisk information för nominerade studenter som hjälper dig i din planering inför, under och efter en utbytesperiod: 

Praktisk information om utbytesstudier

 

På denna sida