Stockholms universitet

Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg

Här finner du instruktioner för ansökan till utbytesplatser genom centrala avtal och nätverk.

Det är endast möjligt att ansöka enligt nedan steg och instruktioner under den period som utlysningen är öppen.

Utlysningar

 

Det kan ta tid att slutföra din ansökan - så se till att börja i god tid. Börja med att läsa igenom instruktionerna nedan och fundera på var du vill åka någonstans. Läs noggrant igenom listan på valbara platser där du även finner information om till exempel språkkrav, kursrestriktioner och terminstider vid värduniversiteten. Listan publiceras på utlysningssidan när utlysningen öppnar. Universiteten som vi har centrala avtal med kan du hitta i avtalsdatabasen. I databasen finns det information om universiteten samt utbytesrapporter från tidigare utbytesstudenter som du kan läsa som inspiration. Observera att alla universitet som finns i avtalsdatabasen inte alltid finns med i utlysningen. Du kan enbart söka utbytesplats till de universitet som finns med i listan på valbara platser. Se till att du väljer universitet där du är behörig utifrån den informationen som finns i listan på valbara platser.

Eftersom du kan välja upp till fem universitet i ansökan genom centrala avtal kan det ta många timmar att slutföra din ansökan. För de första tre valen ska du dessutom hitta preliminära kurser och stämma av dina planer på utbyte med en studievägledare eller utbyteskoordinator vid din institution alternativt, med Examensgruppen. Men det är väl använd tid när du väl har kommit fram och är redo att starta den förhoppningsvis oförglömliga utbytesperioden. 

 

Ansökan görs digitalt i systemet MoveON och länken till ansökningsportalen publiceras på utlysningssidan när utlysningen öppnar. Hela ansökan ska skrivas på engelska. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id (universitetskonto). I portalen kan det finnas flera ansökningsformulär öppna samtidigt så se till att du väljer formuläret för ansökan genom centrala avtal. Du kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Om du har problem med ansökningsportalen, vänligen ta en skärmbild på sidan och skicka till studentutbyte@su.se.

Du kan bara påbörja en ansökan när utlysningen är öppen. 

 

Gör därefter en elektronisk ansökan. Fyll i den noggrant! Notera att du behöver fylla i ditt namn såsom det står i ditt pass.

Se till att du anger en aktiv mejladress som du läser regelbundet då all kommunikation kommer att skickas ut per mejl. Om du byter mejl efter ansökan har lämnats in, kontakta studentutbyte@su.se snarast.

I ansökan till utbyten på de centrala avtalen kan du välja 5 universitet och alternativen ska rangordnas. Tryck på knappen "priority" för att lägga till ett universitet. Det universitet du helst vill åka till ska ligga som prioritet 1 och så vidare, du ökar inte dina chanser att få en nominering genom att ange samma universitet flera gånger. Se till att du väljer universitet som finns med i listan på valbara platser samt att du uppfyller eventuella särskilda behörighetskrav. 

Bilagor

I ansökan ska följande bilagor bifogas som PDF-filer. 

  • Preliminärt kursval: ange ditt preliminära kursval för de första 3 lärosäten du söker om utbytesplats till (val 1 till 3) i blanketten ”preliminary course selection” som finns publicerad i utlysningen. Rangordningen ska överensstämma med den elektroniska ansökan. Om raderna inte räcker till, fyll i övriga kurser manuellt. De kurser du väljer ska motsvara heltidsstudier. Du måste själv söka reda på kurserna på respektive lärosätes webbplats. Observera att utbyteskoordinatorn eller motsvarande på din institution alternativt en examenshandläggare ska kontaktas angående ditt utbyte och preliminära kursval för de tre första alternativen du anger. Skriv namn på den person du varit i kontakt med både på kursvalsblanketten och i onlineansökan. Internationella handläggare vid studentavdelningen kan inte ge vägledning eller godkänna kursvalen.
  • Personligt brev: brevet får omfatta högst en A-4 sida och ska skrivas på engelska. Blanketten finns publicerad i utlysningen. Brevet ska vara riktat till Stockholms universitet, inte till det utländska universitetet. Du ombeds att motivera ditt val av utbytesland/universitet och hur det relaterar till dina nuvarande studier. Beskriv på vilket sätt du är en bra ambassadör för din institution/ditt universitet, varför just du vill delta i utbyte och hur du hoppas att det ska hjälpa dig utvecklas både akademiskt och på ett personligt plan. Observera att du endast ska skriva ett (1) brev, oavsett hur många universitet du söker till.

Se till att du lämnar in din ansökan innan sista ansökningsdag och att du mottar ett bekräftelsemejl. Om du inte får ett bekräftelsemejl titta först i din skräppost innan du kontaktar studentutbyte@su.se. Sena eller ofullständiga ansökningar kommer inte att hanteras. Det är ditt ansvar att den obligatoriska informationen är korrekt ifylld och att du lämnar in i tid. 

 

När sista ansökningsdatum har passerat påbörjas handläggning av ansökningarna. Urvalet kan ta olika lång tid beroende på antal sökanden och vilken ansökningsomgång det gäller (vår eller höst).

Besked skickas ut per e-post så var noga med att meddela Studentavdelningen på studentutbyte@su.se om du byter e-postadress efter att du lämnat in ansökan. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte. Mejlen hamnar ofta i skräpposten så lägg till noreply.su@moveon4.de och studentutbyte@su.se som betrodda avsändare i din mejl. Vi rekommenderar också att du regelbunden tittar i din skräppostmapp så att du inte missar viktig information.

 

Om du får ett erbjudande ska du tacka ja eller nej genom att svara på meddelandet du fått. Tänk noga igenom valet, då din plats kan gå till en annan om du tackar nej i god tid.

 

Har du blivit erbjuden en utbytesplats, ska du i nästa steg ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsinstruktioner. Du får information och instruktioner av antingen ansvarig internationell handläggare eller direkt från värduniversitetet. Följ instruktionerna noga och skicka in ansökan i god tid innan deadline.

Här har vi samlat praktisk information för dig som ska åka iväg och hjälper dig i din planering inför, under och efter en utbytesperiod. 

Praktisk information om utbytesstudier

På denna sida