Forskningsämnen

Forskningsmiljön på institutionen är dynamisk och internationell. Våra forskare samarbetar med forskargrupper över hela världen och vi bjuder in ett stort antal internationella gäster varje år. Många av våra forskare är med i internationella nätverk, såsom NBER, CEPR och CESifo*.

Våra doktorander är en viktig del av forskningsmiljön och vårt doktorandprogram rankas som ett av de allra bästa i Europa. Våra forskare publicerar regelbundet i topp-tidskrifter. Institutionen är värd för Scandinavian Journal of Economics, och flera av vara forskare är redaktörer för internationella tidskrifter.

Vid institutionen anordnas varje vecka ett högre forskningsseminarium med inbjudna, i huvudsak internationella, forskare. Utöver detta finns ett mer informellt Brown-bag-seminarium och ett antal andra fält-specifika seminarieinitiativ för forskare och doktorander, med fokus på områden såsom arbetsmarknad och tillämpad mikroekonomi.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde