Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik

Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi, och politik riktar sig till dig som är intresserad av grundläggande samhällsproblem. Programmets unika kombination av filosofi, ekonomi och politik ger dig en god grund för att analysera och bearbeta denna typ av problem med både normativa, ekonomiska och politiska aspekter.

Programmet omfattar sex terminers studier, varav ett gemensamt basblock under tre terminer och ett fördjupningsblock under resterande tre terminer. Basblocket består av grundläggande kurser i praktisk filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap. Därefter väljer du att successivt fördjupa dig inom något av dessa områden. Programmet avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen inom det valda området.

Programmet ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Nationalekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen.