Tillgodoräknande

Är du antagen och registrerad på Stockholms universitet och har du tagit nationalekonomiska kurser vid annan svensk högskola eller utländskt universitet? Då kan du ansöka om tillgodoräknande.

Lämna ansökan till studievägledaren i god tid. En ansökan om tillgodoräknande tar normalt 3 - 5 veckor att handlägga från och med den tidpunkt då du har lämnat in en fullständig ansökan till institutionen.

 

Dokumentation

Följande dokumentation behöver vår studievägledare för att kunna fatta beslut:

  • Skriftlig ansökan. Blanketten finns att hämta hos studievägledaren
  • Kursbeskrivning och kurslitteratur för den kurs som du vill tillgodoräkna i original eller vidimerad kopia. Kursbeskrivningen och kurslitteraturen måste vara från den tidpunkt du läste kursen eller tog tentamen för kursen
  • Betygsintyg eller motsvarande i original eller vidimerad kopia som redogör för tagna kurser, beskriver betygssystemet, betygsgränser mm
  • Intyg eller officiell dokumentation som visar studietakten (tex hel- eller halvfart, ETCS, mm)

Har du läst kurser vid annan svensk högskola räcker i normalfallet ett LADOK-utdrag eller motsvarande.

På denna sida