Stockholms universitet

Workshop mellan Sida:s Latinamerikaenhet och NILAS vid Stockholms universitet

Vid mötet presenterades Sida:s verksamhet samt forskningsprojekt av Nordiska Latinamerikainstitutets personal samt anslutna forskare

Sida-NILAS workshop hölls vid Nordiska Latinamerikainstitutets bibliotek under en halv dag, där verksamhet och forskning presenterades. En annan viktig del av seminariet  var att samtala om möjligheter till samarbete och synergier mellan biståndsverksamheten och svensk Latinamerikaforskning. Efter workshopen fortsatte Sida:s personal med en planeringsdag på NILAS Latinamerikabibliotek.

Carolina Wennerholm , Sida- Thaïs Machado Borges, Director Nilas
Foto: Nilas. 
Carolina J Wennerholm, Enhetschef Latinamerika Avd. för Europa och Latinamerika (Sida), Thaïs Machado Borges, Nilas Föreståndare