Att betrakta kvinnor som extra skyddsvärda kan öka deras utsatthet i krig

Är det självklart att vår rädsla för män med vapen ska bekämpas med ännu fler män med vapen? I en essä i Dagens Arena problematiserar Cecilia Åse den ökade acceptans av statens våldskapacitet som följt i spåren av kriget i Ukraina.

I sin text granskar statsvetaren och professorn i genusvetenskap idén om våld som beskydd och lyfter fram hur föreställningar om starka, självuppoffrande män och skyddsbehövande kvinnor påverkar säkerhetspolitiken.

Läs artikeln i Dagens Arena

Presentation av Cecilia Åse

Springande soldater
Foto: Defence-Imagery / Pixabay