100 år av demokrati - men gäller den allmänna rösträtten även barnen?

Ett århundrade av svensk demokrati, men hur är det med barnens röst? Shahram Mansoory, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet intervjuas i URs serie "Svensk demokrati".

Synen på barn och deras rättigheter har förändrats mycket på hundra år. Axel uppfostrades med stryk för att bli en god samhällsmedborgare, och fosterbarnet Nils släppte aldrig drömmen om att få återförenas med sin mamma. Shahram Mansoory, BUV, i intervju i UR om barns möjligheter att göra sina röster hörda. Tillsammans med Bengt Sandin, historiker och professor i Tema barn vid Linköpings universitet. Programledare är Ülkü Holago.

Lyssna på hela programmet och läs mer om radioserien.