Konferenser och seminarier

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen anordnar återkommande konferenser och seminarier. Tid, plats samt kontaktperson för varje enskilt seminarium hittar du i BUVs kalendarium.

Aula Magna, Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling.

I vår kalender syns kommande evenemang.

BUVs Kalendarium

 

Konferenser

Nedan listas konferenser där Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) står som värd. BUV samarbetar också nära Stockholms stad med konferensen Förskolesummit. Läs mer om den under Om institutionen/samarbeten.

Förskolesummit

 

Seminarier

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen hålls ofta olika forskningsseminarier:

Ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare, lärare och doktorander vid institutionen, men seminariet är även öppet för andra forskare och doktorander.

Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.

Kontakt: Magnus Kilger

Centrum för barnkulturforskning anordnar varje vår eller höst en tvärvetenskaplig barnkulturell forskardag.

Denna brukar äga rum i april/maj eller oktober och forskarstuderande och forskare från skilda institutioner och centra möts då för att diskutera pågående projekt och aktuell forskning.

Till dessa dagar ansluter sig också forskare med barnkulturella ämnen från andra universitet/högskolor i Sverige och Norden.

Läs mer på: Centrum för barnkulturforsknings webbsida.

Kontakt: Margareta Aspán

Ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet.

Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet.

Kontakt: Magnus Kilger

Fokus ligger på barns och personalens vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv.

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin.

Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.

Kontakt: Anna Klerfelt

Ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen.

Om du vill delta, kontakta ansvarig.

Kontakt: Anne-Li Lindgren

Ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare och doktorander vid institutionen. Här lägger doktorander fram texter för start-, 50%- och 90%-seminarium.
Såväl doktorander som seniora forskare presenterar även andra texter som är under arbete.
Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.

Kontakt: Rickard Jonsson

Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. Ingen föranmälan krävs, men kontakta gärna seminariekoordinator Linnéa Bruno om du vill delta, men inte är anställd eller studerande vid BUV.

KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

Kontakt: Linnéa Bruno

Ett öppet seminarium för alla inom akademin, med fokus på feministisk teori och metod inom barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Ingen föranmälan krävs, men kontakta Linnea Bodén om du vill delta, men inte är anställd eller studerande vid BUV.

På seminariet diskuteras frågor, ämnen och teman som berör och knyter an till möjliga samspel mellan feministisk- och barn- och ungdomsvetenskaplig teori och metod. Vi diskuterar texter, andras eller egna, som på olika sätt behandlar feminism och barn och ungdomar och även mer experimentella format för kunskapsutbyte och akademisk praktik välkomnas. Ibland bjuds externa gäster in.

För e-postlista, frågor eller önskemål om arrangerade av seminarium, kontakta Linnea Bodén, e-post: linnea.boden@buv.su.se

På denna sida