Profiles

Linnéa Bruno

Linnéa Bruno

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 89
E-post linnea.bruno@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 463
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är sociolog och disputerade 2016 vid Uppsala universitet. Sedan 2019 arbetar jag vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som forskare och lärare. Tillsammans med Tanja Joelsson och projektledare professor Lucas Gottzén genomför jag 2019-2020 en utvärdering av det våldspreventiva programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). Jag är koordinator för KUS - Seminariet för kritiska ungdomsstudier vid institutionen. Mina forskningsintressen rör barndomssociologi, särkilt barns och ungas positioner och handlingsutrymme i olika slags utsatthet, samt feministiska och andra kritiska perspektiv på statens hantering av våld.

Undervisning

Jag är kursansvarig och lärare på den fristående kursen "Att möta barn och unga i svåra livssituationer", samt handleder uppsatser på olika kurser. Därtill författar jag läromedel och anlitas som fortbildare för professionella i frågor kring barn, våld och familjerätt. Tidigare erfarenhet av undervisning är inom sociologi, socialt arbete och genusvetenskap.

Forskning

Avhandlingen Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen analyserar statens hantering av särskilt fäders våld mot barn och mödrar – när, hur och för vem våld representeras som problem. Vilka konsekvenser kan olika framställningar av våld ha för våldsutsatta? Vem tillskrivs ansvar och vad betyder olika dimensioner av ojämlikhet i sammanhanget? Ofridstid handlar om ofridens villkor i välfärdsstaten. Studien identifierar och diskuterar två centrala sociala processer som upprätthåller ofriden och underminerar implementering av barns rättigheter, särskilt i samband med familjerättsliga tvister med uppgifter om våld: familialisering och selektiv repression.

Utvärdering av Samverkansteam

2016-2018 arbetade jag som forskare i projektet ”Samverkansteam”, under ledning av professor Maria Eriksson. Projektet var en utvärderingsstudie av ett riskinventeringsverktyg som prövats av tvärprofessionella samverkansteam kring stödsökande separerande föräldrar i fem kommuner. 

Publikationer i urval

Bruno, L., Joelsson, T. Franzén, A. G., Gottzén, L. 2020. Heroes and others: tensions and challenges in implementing Mentors in Violence Prevention in Swedish schools, Journal of Gender-Based Violence x(x): 1–15. https://www.ingentaconnect.com/content/tpp/jgbv/pre-prints/content-jgbvd1900031# 

Bruno, L. & Bečević, Z. (red.) 2020. Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Bruno, L & Darvishpour, M. 2020. Barnäktenskap och hederselaterat våld. I L. Bruno & Z. Bečević, (red.) Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Bruno, L. & Strid, S. 2019. Reproduktiva rättigheter: för vem?, Tidskrift för Genusvetenskap, 40(3-4).

Bruno, L. 2018. National self-image as an obstacle to ensuring children’s rights in the context of domestic violence and family law – the case of Sweden. Journal of Social Welfare and Family Law 40(4): 426-440. Publikationen i fulltext

Bruno, L. 2018. Efter separationen – tar våldet aldrig slut? I Sinisalo, E. & Moser Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Stockholm: Liber: 351-361. Mer information om publikationen

Bruno, L. 2018. Separationer, våld och selektiv repression. I Wasniowski A., Stangertz, K. & Hübinette, T. (red.) Studier om Rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering. Malmö: Arx Förlag AB: 127-153. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., & Klingstedt, M-L. 2018. Samverkansteam: Barns och föräldrars situation och upplevelser. Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Publikationen i fulltext

Bruno, L. 2017. Financial oppression and post-separation child positions in Sweden. European Journal of Social Work 20(1): 1-11. Publikationen i fulltext

Bruno, L. 2016. Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerande familjen. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Publikationen i fulltext

Bruno, L. 2015. Contact and Evaluations of Violence: An Intersectional Analysis of Swedish Court Orders. International Journal of Law, Policy and the Family 29(2): 167-182. Publikationen i fulltext

Bruno, L. 2015. Familj i välfärdsstaten. I Hedenus, A., Björk, S. & Shmulyar Gréen, O. (red.) Feministiskt tänkande och sociologi: Teorier, begrepp och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur: 169-185. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Näsman, E. & Bruno, L. 2015. Förskolan och skolan som arena. I Eriksson, M., Källström Cater, Å., & Näsman, E. (red.) Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups: 167-182. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., Näsman, E. 2013. Domestic Violence, Family Law and School: Children's Rights to Participation, Protection and Provision. Palgrave Macmillan. Mer information om publikationen

Eriksson, M., Bruno, L., Näsman, E. 2013. Family law proceedings, domestic violence and the impact upon school: a neglected area of research. Children & society, 27(2): 81-91. Publikationen i fulltext

Bruno, L. 2012. Pedagoger i det sociala uppdragets gränstrakter: Att hantera familjerättsliga processer, hot och våld. Sociologisk forskning, 49(3): 189-210. Publikationen i fulltext

Bruno, L. 2012. Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta ny mark: Erfarenheter från Uppsala länPublikationen i fulltext

Bruno, L. 2011. Skolan, familjerätten och barnen. Utbildning och Demokrati, 20(2): 73-92. Publikationen i fulltext

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2020. Linnéa Bruno, Mehrdad Darvishpour. Barn och unga i utsatta livssituationer
 • 2020. Linnéa Bruno (et al.). Journal of Gender-Based Violence

  This article explores the challenges that were detected in the first evaluation of the violence prevention programme Mentors in Violence Prevention at senior levels of compulsory schools and upper-secondary schools in Sweden. In particular, we analyse how the gender-transformative dimension and the bystander perspective aspect of the programme played out in the classroom. What are the implications of implementing a gender-transformative violence prevention programme such as Mentors in Violence Prevention when it is carried out by teachers in the school setting? The empirical basis for this study includes classroom observations during all seven Mentors in Violence Prevention sessions in two schools, and group interviews with a total of 14 teachers and 26 pupils (aged 13–19) from five schools. Our findings suggest that most teachers did not appear to be comfortable with either the Mentors in Violence Prevention programme’s pedagogical model or its theoretical approach. Consequently, they occasionally worked in manners contrary to the programme’s intentions. However, observations and interviews demonstrated that a learning process about gender-based violence had been initiated. It may be necessary to make further adjustments if Mentors in Violence Prevention is to be used in schools in Sweden, particularly if teachers are to be the programme leaders.

 • 2019. Linnéa Bruno, Sofia Strid.
 • 2020. Linnéa Bruno, Zulmir Bečević.

  I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet av några av Sveriges främsta forskare.

  - Vilka möjligheter har barn och unga i utsatthet att göra sin röst hörd och bli lyssnade på?

  - Vilka skyldigheter och möjligheter har vuxna att tillgodose barns och ungas rätt?

  - Hur kan utsatthet, livsvillkor och egna berättelser förstås utifrån forskning, teori och erfarenheter från praktik?

  Dessa och många andra frågor kring barn och unga i utsatthet belyses i boken. De medverkande har sin bakgrund och sitt forskningssammanhang inom socialt arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, historia, folkhälsovetenskap, juridik, kriminologi och psykologi.

  Boken kan användas som kursbok vid utbildningar inom socialt arbete, sociologi, barn- och ungdomsvetenskap, lärarutbildning med mera, och som stöd vid konkret arbete med barn och unga.

Visa alla publikationer av Linnéa Bruno vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 9 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa