Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

  • 7,5 hp

Kursen tar upp forskning om barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer i t ex skolan, inom vården, i familjen och socioekonomiskt samt kopplar till nationella och internationella styrdokument på området.

Tankfull sittande flicka. Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Kursen tar även upp följande områden:

  • utvecklingspsykologi,
  • interaktion och socialpsykologiska processer,
  • samtal med barn och unga,
  • skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
  • samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Kursen ges både höst- och vårterminer på halvfart (50%).