Profiles

Tanja Joelsson

Tanja Joelsson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 81
E-post tanja.joelsson@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 463
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag disputerade våren 2013 i genusvetenskap (kritiska studier av män och maskuliniteter) vid Tema Genus, Linköpings universitet. Jag har sedan dess undervisat i genusvetenskap, och forskat och undervisat inom bland annat barn- och ungdomsvetenskap. Mina akademiska intresse- och kunskapsområden befinner sig i skärningspunkten mellan olika forskningsfält: barn- och ungdomsvetenskap, kulturgeografi, mobilitetsstudier, feministisk teori (speciellt feministisk våldsforskning och/i relation till kritiska studier av män och maskuliniteter) och genusvetenskap. Jag är intresserad av trafik- och transportrelaterade frågor i bred bemärkelse, särskilt i relation till olika maktordningar och till hållbarhet.

Undervisning

Min undervisningserfarenhet är företrädesvis inom de tvärvetenskapliga forskningsfälten genusvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap, men de frågor kring makt och maktordningar som berörs inom dessa forskningsfält återfinns också i andra discipliner och jag har därför undervisat på förskollärar- och lärarprogram, i statsvetenskap, miljövetenskap och i olika slags uppdragsforskning.

Forskning

Nuvarande forskning

Tillsammans med Linnéa Bruno utför jag under 2019-2020 en utvärdering av våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Programme (MVP) på ett urval skolor i Sverige. Projektledare är professor Lucas Gottzén.

 

Tidigare forskning

I mitt tidigare postdoktorprojekt (2015-2017) har jag undersökt skolbarns vardagsmobilitet: dels hur de upplever sitt bostadsområde, dels hur de tar sig runt själva till och från skola, kompisar och fritidsaktiviteter. Mer om projektet går att läsa på projektbloggen (vilande). 

Utöver postdoktorprojektet har jag ingått i två forskningsprojekt kring mobila förskolor (Lärande i staden: Tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik 2016-2019 samt Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor 2016-2019), där jag genomfört en inledande kartläggning av förekomst av mobila förskolor i Sverige samt utfört intervjuer med berörda förskolechefer kring den mobila verksamheten. Projekten leds av Katarina Gustafson och Danielle Ekman Ladru (tidigare van der Burgt) och finansieras av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Våren 2013 disputerade jag vid Tema Genus, Linköpings universitet, inom kritiska studier av män och maskuliniteter. Jag ingick där i forskningsprojektet 'Doing Driving, Doing Design: Gender, Age and Transport Practices' (4D, finansierat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet). I min etnografiska avhandling studerar jag "Volvoraggare" i ett stadsnära samhälle i Sverige, där särskilt risktagande praktiker med motorfordon, såsom fortkörning och sladdande undersöks och analyseras i förhållande till ålder, kön, klass och plats. Unga mäns risktagande med motorfordon genererar ofta offentlig debatt som en trafiksäkerhetsfråga, vilket har resulterat i olika politiska förslag som t.ex. utegångsförbud eller höjning av körkortsåldern. Sällan är dessa föreslagna lösningar baserade på kritisk etnografisk forskning där intersektioner av ålder, kön, klass och plats studeras. Studien är baserad på etnografiskt fältarbete, det vill säga deltagande observation och informella och formella intervjuer med unga raggare, män och kvinnor, i åldern 15 till 19, samt intervjuer med elever från det lokala högstadiet och med personal på den lokala fritidsgården.

Intresseområden och nätverk

Mina akademiska intresseområden är barn- och ungdomsvetenskap, kulturgeografi, mobilitetsstudier, feministisk teori (speciellt feministisk våldsforskning och/i relation till kritiska studier av män och maskuliniteter) och genusvetenskap. Jag är intresserad av trafik- och transportrelaterade frågor i bred bemärkelse, särskilt i relation till olika maktordningar och till hållbarhet.

Jag är delaktig i kollegiet (tidigare excellenscentret) GEXCEL, strand Violent Mobilities (inom Gender, Violence and Society) tillsammans med fil dr Dag Balkmar. Fokus inom detta strand ligger på kritiska studier av mobilitet i olika former. Jag ingår även i BUB, nätverket för Barn och Unga i Byggd Miljö, lokaliserat vid SLU.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa