Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och ungdomsvetenskap

Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 1.

Kursen introducerar studenten till centrala vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv inom samhalls- och kulturvetenskap.

Kursens övergripande syfte och fokus ar att ge en översikt av samtida vetenskapsteoretiska problem och att kritiskt reflektera over deras betydelse for forskning om barn och ungdom.

En viktig del innefattar frågor kring hur objektivitet, varden och makt aktualiseras, sarskilt i förhållande till forskarens positionering samt barns och ungas rost och representation.

Slutligen introducerar kursen studenten till grundlaggande principer inom kvantitativ metod och hur de kan tillämpas. Frågor rörande forskningsdesign, datainsamling, kvalitet och kvalitativa samt kvantitativa analytiska insatser diskuteras.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer på helfart (100%).

  HT21: v. 48-2 (2/12 - 14/1)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Undervisning

  Undervisning sker i huvudsak i seminarieform med individuell litteraturläsning som grund.

  Undervisning sker via lär- och samarbetsplattformen Athena.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig och examinator: Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

  Kursadministratör: Manilla Ernst, e-post: manilla.ernst@buv.su.se