Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och ungdomsvetenskap

Kursen ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 1.

Kursen introducerar studenten till centrala vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp och perspektiv inom samhalls- och kulturvetenskap.

Kursens övergripande syfte och fokus ar att ge en översikt av samtida vetenskapsteoretiska problem och att kritiskt reflektera over deras betydelse for forskning om barn och ungdom.

En viktig del innefattar frågor kring hur objektivitet, varden och makt aktualiseras, sarskilt i förhållande till forskarens positionering samt barns och ungas rost och representation.

Slutligen introducerar kursen studenten till grundlaggande principer inom kvantitativ metod och hur de kan tillämpas. Frågor rörande forskningsdesign, datainsamling, kvalitet och kvalitativa samt kvantitativa analytiska insatser diskuteras.