Profiles

Bild av Elias Le Grand

Elias Le Grand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 34
E-post elias.legrand@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 417
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Jag har arbetat vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen sedan juni 2016. Min akademiska bakgrund är inom sociologi. Jag disputerade vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, där jag även arbetat som lektor. Under min akademiska bana har jag dessutom innehaft flera tidsbegränsade befattningar som gästforskare, postdoktor eller lektor vid Anglia Ruskin University, Birkbeck (University of London), Textilhögskolan (Högskolan i Borås), Goldsmiths (University of London), Kyoto University samt Örebro universitet.

Nyckelord

Ungdomar, generation, identitet, klass, konsumtion, plats, smak, moralisering.

Undervisning

Jag undervisar främst i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem men även på masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap samt på andra grundlärarprogram och enstaka kurser vid BUVA.

För närvarande är jag kursanvarig för:

Fritidshemspedagogik II, termin 2

Fritidshemspedagogik V, termin 5

Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och ungdomsvetenskap, masterkurs

Forskning

Min forskning rör främst frågor om ungdomars villkor och identitetsskapande med avseende på klass, plats och konsumtionskultur. I min doktorsavhandling och i mitt postdoktorala arbete undersökte jag den roll moraliseringsprocesser spelar i konstruktionen av unga, vita, brittiska ungdomars identiteter. Min nuvarande forskning fokuserar på att teoretiskt utveckla och empiriskt applicera begreppen social typ och neo-stam i syfte att studera den roll konsumtion, generation och klass spelar i unga människors identitetsskapande.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa