Profiles

Bild av Elias Le Grand

Elias Le Grand

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 34
E-post elias.legrand@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 417
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Jag arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen sedan juni 2016. Dessförinnan arbetade jag som lektor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, där jag även disputerade. Under min akademiska bana har jag dessutom innehaft befattningar som gästforskare, postdoktor eller lektor vid lärosäten i Storbritannien (Anglia Ruskin University, Birkbeck College, Goldsmiths Collge), Sverige (Textilhögskolan, Örebro universitet) samt Japan (Kyoto universitet).

Nyckelord

Ungdomar, generation, identitet, klass, konsumtion, plats, smak, moralisering.

Undervisning

Jag undervisar främst i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem men även på masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap samt på andra grundlärarprogram och enstaka kurser vid BUVA. För närvarande är jag kursanvarig för: Fritidshemspedagogik I, del B, Fritidshemspedagogik 2, Fritidshemspedagogik V samt Vetenskapsteori och metodologi inom barn- och ungdomsvetenskap (masterkurs).

Forskning

Min forskning rör främst frågor om ungdomars villkor och identitetsskapande med avseende på klass, plats och konsumtionskultur. I min doktorsavhandling och i mitt postdoktorala arbete undersökte jag den roll moraliseringsprocesser och spatialitet spelar i konstruktionen av unga, vita, brittiska arbetarklassungdomars identiteter. Min nuvarande forskning fokuserar på att teoretiskt utveckla och empiriskt applicera begreppen social typ och neo-stam i syfte att studera den roll konsumtion, generation och klass spelar i unga människors identitetsskapande. Jag studerar även hur klassificeringsprocesser rörande konsumtion inom sociala fält kan kopplas till generationskonflikter.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa