Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden

I projektet studeras transport poverty (transportfattigdom) genom fallstudier av tre svenska städer.

Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden: villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism

Invånare i socialt utsatta områden gör färre resor per person och vecka jämfört med det nationella genomsnittet. De gör också färre fritidsresor och träffar mer sällan familj och vänner, samt reser mindre med bil.

Studier som uppmärksammat transportfattigdom eller transportrelaterad utsatthet har med få undantag utförts i Sverige. Behovet av kvalitativ kunskap om hur, var och när olika grupper av människor rör sig och reser är stort.

Syftet med projektet är därför att undersöka hur familjer i socialt utsatta och etniskt diversifierade områden rör sig i vardagen, och hur familjemedlemmarna utför och upplever den vardagliga mobiliteten.

Trafikbild och människor som köar till en buss.

Projektbeskrivning

I projektet studeras det som internationellt kallas för transport poverty (transportfattigdom) genom fallstudier av tre svenska städer.

De frågor som ställs är:

  1. Hur reser och rör sig föräldrar och barn i socialt utsatta stadsdelar på en vardaglig basis?
  2. På vilket sätt relaterar kön, ålder, klass och etnicitet till varandra i de handlingar och erfarenheter familjerna har av sin vardagliga mobilitet? Vilka former av hinder och resurser hanterar familjerna?
  3. Är familjer i socialt utsatta områden i riskzonen för transportfattigdom och/eller transportrelaterad utsatthet? Om så är fallet, på vilka sätt?
  4. Vilka konsekvenser har familjernas mobilitet i socialt utsatta stadsdelar för att uppnå ett rättvist transportsystem och en hållbar urbanism?

Tre fallstudier med familjer som bor i socialt utsatta områden i tre svenska städer kommer att genomföras. Invånarna har lägre tillgång till bil och körkort än genomsnittet i respektive stad. Forskningsdeltagarna kommer att fylla i mobilitetsdagböcker som beskriver deras vardagliga resande, fotografera sin närmiljö och intervjuas av forskarna i så kallade ”vandrande intervjuer”.

Materialet tolkas tematiskt med hjälp av litteratur om mobilitet, makt och familjers vardagliga resande. Projektet skiljer sig från andra studier om mobilitet eftersom det fokuserar på familjer snarare än individer och på socialt utsatta grupper snarare än medelklassen. Projektet bidrar med kunskap och insikter om hur ett rättvist transportsystem och en hållbar urban miljö kan uppnås. 

Beviljad summa: 5,5 miljoner från forskningsrådet Formas
Läs mer om utlysning och beslut, samt kommenterande videoklipp från Formas.

 

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Tanja Joelsson

Biträdande lektor

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Tanja Joelsson

Medlemmar

Dag Balkmar

Universitetslektor, forskare

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet
Dag Balkmar. Foto: Maria Elisson, ORU.

Malin Henriksson

Senior forskare

Statens väg- och transportforskningsinstitut
Malin Henriksson, senior forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Publikationer

Mer om projektet

Forskningsprojektet är finansierat av forskningsrådet Formas och det nationella forskningsprogrammet Hållbart samhällsbyggande - Formas (dnr 2019-01900). Projektet är etikprövat av Etikprövningsmyndigheten.

Projektet har en egen blogg:

Familjers vardagsmobilitet – Formasfinansierat forskningsprojekt om familjers vardagsmobilitet

Instagramkonto:

familjers_vardagsmobilitet