Profiles

Bild på Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren

Professor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 763 18
E-post anne-li.lindgren@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 360
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor och ställföreträdande prefekt

Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning

Undervisning

Jag undervisar inom olika områden på förskollärarprogrammet, i masterprogramet och forskarutbildningen, främst genom handledning och föreläsningar. Exempel på föreläsningar är:

 • Förskolans historia: förskolepolitik, barn och barndom
 • Barnet som aktör: Barndomssociologi
 • Kritisk Diskursanalys: En teori och metod utifrån ett tredimensionellt diskursbegrepp
 • Lek i förskolans uppdrag
 • Visuell etik. Vad, hur och varför?
 • Kritiska perspektiv på lek
 • Text- och bildanalys. En introduktion
 • Barnkultur och barndom
 • Barndomshistoria
 • Grupphandledning av studenter som skriver självständiga arbeten
 • Konstestetiska och materiella relationer: förskolebarns möte med en konsthall
 • Materialiserad fiktion: Resurs och redskap

Forskning

Jag bedriver barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier. Jag är välbekant med olika diskursanalystiska traditioner och historiska analyser. I nuläget är jag särskilt intresserad av observationer, dokumentationer och visualitet i och runt förskolan historiskt och i samtiden. År 2019 startade jag och en kollega ett fyraårigt VR-finansierat projekt om sexualundervisning i svensk skola 1882-2014 där förskolan ingår.

Forskningsprojekt

Svensk sexualundervisning 1882–2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv

Förskolebarndom: Visuell, rumslig och materiell analys av förskolebarns vardag historiskt och i nutid

 

Böcker i urval

Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind. Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups, 2019.

Anne-Li Lindgren. Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups, 2020. 2:a upplagan. NY UPPLAGA, med nya läroplanen och mer om observatörsrollen.

Förskolan och barns utveckling - Grundbok för förskollärare. Redaktörer: Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling och Roger Säljö. Malmö: Gleerups, 2020. 2:a upplagan. NY UPPLAGA, med ett kapitel om lekresponsiv undervisning.

Media - samverkan

Barns känslor blir oetisk underhållning i SVT-serie, Dagens Nyheter Kultur 2 november 2020.

Tolv forskare: SVT:s psykologer duckar för kritken, Dagens Nyheter 16 november 2020.

Anne-Li Lindgren & Ingrid Söderlind. Nya perspektiv på förskolans historia: Etnografiska ögonblickbilder från lek och institutionellt vardagsliv på 1930-talet. Vägval i skolans historia 2020:3, höstnummer: länk.

Ingrid Söderlind & Anne-Li Lindgren. Vägval i den statliga förskolepolitiken: Halv- eller heldagsverksamhet, i hemmiljö eller på institution. Vägval i skolans historia 2020:2, sommarnummer: länk.

Föreläsning på Förskolesummit 2019: Förskolans Historia, UR samtiden.

Föreläsning på webben: 40 år med lagstadgad förskola, Förskola för alla - i TV (2015).

Artiklar och antologibidrag i urval

Lindgren, Anne-Li & Sofia Grunditz, Examining Children's and Adult's Ways of Looking in Kindergarten: An Analysis of Documented Observations from the 1930s. In: Maarit Alasuutari, Helga Kelle and Helen Knauf (Eds.), Documentation in Institutional Contexts of Early Childhood. Normalisation, Participation and Professionalism, Springer, 2020 (finns som ebok): 147-165.

Sara Backman Prytz & Anne-Li Lindgren (2020). Att studera förskolan utifrån historiska källor. I: Annika Åkerblom, Anette Hellman & Niklas Pramling (Red.), Metodologi. För studier i, om och med förskolan. Malmö: Gleerups.

Lindgren, A-L. Towards an ethics of sexuality – alternative feminist figurations and a (boy) child: a close reading of a prize-winning sex education manual from the early twentieth century, Gender & Education, 2019, 31(6): 774-787, online.

Olsson, Maria & Anne-Li Lindgren. The Role of Digital Cameras in Child and Researcher Encounters in Preschool. A Potential for a Decolonization of Childhood. Video Journal of Education and Pedagogy, 2019, 4(1): 99–115, OA online.

Grunditz, Sofia, Lindgren, Anne-Li och Sofia Frankenberg. Vardagligt samspel och mobila sängar i barnstorlek - en visuell historisk analys av vilan i förskolan. EDUCARE 2019:1, 116-142, OA online.

Skagius, P, Lindgren, A-L och K Zetterqvist Nelson. Psykis ohälsa eller bara livet? Ungas egna beskrivningar av psykisk ohälsa i en internetbaserad verksamhet organiserad av och för ungdomar. Socialmedicinsk Tidskrift, 2018, 95(5): 568-576, OA online.

Lindgren, A-L. Materializing fiction: Teachers as creators of play and children as embodied entrants in early childhood education. International Journal of Play, 2017, 6(2): 1-16.

Samuelsson, T, Sparrman, A, Cardell, D & Lindgren, A-L. The active, competent child, capable of autonomous action: an inherent quality or the outcome of a research process? AnthropoChildren. Ethnographic Perspectives in Children & Childhood, 2015, 5. OA online.

Uppdrag

Ledamot i Myndigheten för Kulturanalys och Kulturanalys Nordens vetenskapliga råd.

Ledamot i styrgruppen för Förskolesummit (Stockholms stad & Stockholms universitet).

ForskarFredag: Samarbete med Vetenskap och Allmänhet

Lindgren, A-L och Grunditz, S, Elever ritar sig själva som framtida forskare, VA-rapport 2018:4. Länk till rapporten.

Doktorandprojekt

Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv (Maria Olsson).

Nyanlända familjers möte med svensk förskola (Wiji Bohme Shomary).

Prel. Barnperspektiv och barns perspektiv på förskolans arbetsmiljö (Sara Ohlin).

Senast uppdaterad: 23 februari 2021

Bokmärk och dela Tipsa