Profiles

Bild på Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren

Professor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 763 18
E-post anne-li.lindgren@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 360
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor och ställföreträdande prefekt

Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning

Undervisning

Jag undervisar inom olika områden på förskollärarprogrammet, i masterprogramet och forskarutbildningen, främst genom handledning och föreläsningar. Exempel på föreläsningar är:

 • Förskolans historia:professionalisering, barn och barndom
 • Barnet som aktör: Barndomssociologi
 • Kritisk Diskursanalys: En teori och metod utifrån ett tredimensionellt diskursbegrepp
 • Lek i förskolans uppdrag
 • Visuell etik. Vad, hur och varför?
 • Kritiska perspektiv på lek
 • Text- och bildanalys. En introduktion
 • Barnkultur och barndom
 • Barn- och barndomshistoria
 • Grupphandledning av studenter
 • Konstestetiska och materiella relationer: förskolebarns möte med en konsthall
 • Materialiserad fiktion: Resurs och redskap

Forskning

Jag bedriver barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier. Jag är välbekant med olika diskursanalystiska traditioner och historiska analyser. I nuläget är jag särskilt intresserad av observationer, dokumentationer och visualitet i och runt förskolan historiskt och i samtiden. År 2019 startar jag och en kollega ett fyraårigt VR-finansierat projekt om sexualundervisning i svensk skola 1882-2014.

Forskningsprojekt

Svensk sexualundervisning 1882–2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv

Förskolebarndom: Visuell, rumslig och materiell analys av förskolebarns vardag historiskt och i nutid

Böcker i urval

Lindgren, A-L och I Söderlind. Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups, 2019.

Förskolan och barns utveckling - Grundbok för förskollärare. Malmö: Gleerups, 2017. Redaktörer: Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling och Roger Säljö.

Lindgren, A-L. Etik, intergitet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups, 2016.

Artiklar och antologibidrag i urval

Grunditz, S, Lindgren, A-L och S Frankenberg. Vardagligt samspel och mobila sängar i barnstorlek - en visuell historisk analys av vilan i förskolan. EDUCARE 2019:1, 116-142.

Lindgren, A-L. Vad vill en digital visuell förskolekultur? I: Susanne Kjällander och Bim Riddersporre (red), Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur, 2019, 300-321.

Skagius, P, Lindgren, A-L och K Zetterqvist Nelson. Psykis ohälsa eller bara livet? Ungas egna beskrivningar av psykisk ohälsa i en internetbaserad verksamhet organiserad av och för ungdomar. Socialmedicinsk Tidskrift Vol. 95, Nr 5, 2018, 568-576.

Lindgren, A-L. Towards an ethics of sexuality – alternative feminist figurations and a (boy) child: a close reading of a prize-winning sex education manual from the early twentieth century, Gender & Education, online.

Lindgren, A-L. Gränsöverskridande möten när fiktion materialiseras. En ananlys av visuell kommunikation i ett (barn)kulturellt fält. I: Moa Wester och Magnus Öhrn (red), Barnkulturens gränsland. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, 2018, s 43-61.

Lindgren, A-L. Materializing fiction: Teachers as creators of play and children as embodied entrants in early childhood education. International Journal of Play, 2017, Vol 6, No 2, 1-16.

Lindgren, A-L & van Vulpen, W. Estetiska transformationer: Att följa en kanins väg från en konsthall, via en förskola och vidare till konsthallens ateljé, Pedagogisk forskning i Sverige (temanummer: Nya tendenser inom pedagogisk forskning), 2016, Årg. 21, Nr 1-2,  sid 101-124.

Uppdrag

Ledamot i Myndigheten för Kulturanalys och Kulturanalys Nordens vetenskapliga råd.

Föreläsningar på webben

40 år med lagstadgad förskola, Förskola för alla - i TV (2015)

I Förskolan

Synen på barn mer komplex (2016)

ForskarFredag: Samarbete med Vetenskap och Allmänhet

Lindgren, A-L och Grunditz, S, Elever ritar sig själva som framtida forskare, VA-rapport 2018:4. Länk till rapporten.

Doktorandprojekt

Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv (Maria Olsson).

Vilan och barns sovande i förskolan under 1900- och 2000-talet: Visuella etnografier i förskola och arkiv (Sofia Grunditz). Disputerat.

Nyanlända familjers möte med svensk förskola (Wiji Bohme Shomary).

Tidskriften Barnträdgården som professionaliserings- och visualiseringsarena: diskurser om pedagogik och didaktik i en samhällskontext (Annelie Fredricson).

Senast uppdaterad: 7 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa