Profiles

Bild på Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren

Professor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 763 18
E-post anne-li.lindgren@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16b
Rum 140
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor och ställföreträdande prefekt

Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning

Undervisning

Undervisar inom förskoledidaktik i grund- och forskarutbildningen.

Områden: i) Historiska perspektiv på förskola - professionalisering och barnperspektiv; ii) Sätt att se och seendeparktiker bland pedagoger och barn i förskolan: historiska och samtida perspektiv; iii) Lek - vad är det och hur kan det användas i förskolan; iv) Observationer och dokumentationer i förskolan - varför vi behöver en visuell etik som inkluderar barn och vuxna.

 

Forskning

Jag bedriver barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier. Jag är välbekant med olika diskursanalystiska traditioner och historiska analyser. I nuläget är jag särskilt intresserad av observationer, dokumentationer och visualitet i och runt förskolan historiskt och i samtiden. År 2019 startar jag och en kollega ett fyraårigt VR-finansierat projekt om sexualundervisning i svensk skola 1882-2014.

Forskningsprojekt

Svensk sexualundervisning 1882–2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv

Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i barns vardag

Doktorandprojekt

Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv (Maria Olsson)

Vilan och barns sovande i förskolan under 1900- och 2000-talet: Visuella etnografier i förskola och arkiv (Sofia Grunditz). Disputerat.

Nyanlända familjers möte med svensk förskola (Wiji Bohme Shomary)

Tidskriften Barnträdgården som professionaliserings- och visualiseringsarena: diskurser om pedagogik och didaktik i en samhällskontext (Annelie Fredricson)

Senaste böcker

Lindgren, A-L och Ingrid Söderlind. Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups, 2019.

Förskolan och barns utveckling - Grundbok för förskollärare. Malmö: Gleerups, 2017. Redaktörer: Anne-Li Lindgren, Niklas Pramling och Roger Säljö.

Lindgren, A-L. Etik, intergitet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups, 2016.

Senaste artiklar

Skagius, P, Lindgren, A-L och K Zetterqvist Nelson. Psykis ohälsa eller bara livet? Ungas egna beskrivningar av psykisk ohälsa i en internetbaserad verksamhet organiserad av och för ungdomar. Socialmedicinsk Tidskrift Vol. 95, Nr 5, 2018, 568-576.

Lindgren, A-L. Towards an ethics of sexuality – alternative feminist figurations and a (boy) child: a close reading of a prize-winning sex education manual from the early twentieth century, Gender & Education, online:https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1440282

Lindgren, A-L. Gränsöverskridande möten när fiktion materialiseras. En ananlys av visuell kommunikation i ett (barn)kulturellt fält. I: Moa Wester och Magnus Öhrn (red), Barnkulturens gränsland. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, 2018, s 43-61.

Lindgren, A-L & van Vulpen, W. Estetiska transformationer: Att följa en kanins väg från en konsthall, via en förskola och vidare till konsthallens ateljé, Pedagogisk forskning i Sverige (temanummer: Nya tendenser inom pedagogisk forskning), 2016, Årg. 21, Nr 1-2,  sid 101-124.

Lindgren, A-L. Materializing fiction: Teachers as creators of play and children as embodied entrants in early childhood education. International Journal of Play, 2017, Vol 6, No 2, 1-16.

Uppdrag

Ledamot i Myndigheten för Kulturanalys och Kulturanalys Nordens vetenskapliga råd.

Föreläsningar på webben

40 år med lagstadgad förskola, Förskola för alla - i TV (2015)

I Förskolan

Synen på barn mer komplex (2016)

ForskarFredag: Samarbete med Vetenskap och Allmänhet

Lindgren, A-L och Grunditz, S, Elever ritar sig själva som framtida forskare, VA-rapport 2018:4. Länk till rapporten: https://v-a.se/2018/09/varapport2018_4/

Senast uppdaterad: 21 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa