Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anne-Li LindgrenProfessor

Om mig

Professor och ställföreträdande prefekt

Avdelningen för Förskollärarutbildning och Förskoleforskning

Undervisning

Jag undervisar inom olika områden på förskollärarprogrammet, i masterprogramet och forskarutbildningen, främst genom handledning och föreläsningar. Exempel på föreläsningar är:

 • Förskolans historia: förskolepolitik, barn och barndom
 • Barnet som aktör: Barndomssociologi
 • Kritisk Diskursanalys: En teori och metod utifrån ett tredimensionellt diskursbegrepp
 • Lek i förskolans uppdrag
 • Visuell etik. Vad, hur och varför?
 • Kritiska perspektiv på lek
 • Text- och bildanalys. En introduktion
 • Barnkultur och barndom
 • Barndomshistoria
 • Grupphandledning av studenter som skriver självständiga arbeten
 • Konstestetiska och materiella relationer: förskolebarns möte med en konsthall
 • Materialiserad fiktion: Resurs och redskap

Läromedel

Backman Prytz, S & Lindgren, A-L. Att studera förskolan utifrån historiska källor. I: Annika Åkerblom, Anette Hellman & Niklas Pramling (Red.), Metodologi. För studier i, om och med förskolan. Malmö: Gleerups: 2020: 223–240. 2:a upplaga 2023.

Lindgren, A-L och Söderlind, I. Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022. 2:a upplagan.

Lindgren, A-L. Etik, intergitet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups, 2020. 2:a upplagan.

Lindgren, A-L, Pramling, N, och R Säljö (red.). Förskolan och barns utveckling - Grundbok för förskollärare. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020. 2:a upplagan.

Forskning

Jag bedriver barnforskning i skärningspunkten mellan barndomsstudier, barnkultur, förskola, mediestudier, kulturstudier, barndomshistoria och visuella studier. Jag är välbekant med olika diskursanalystiska traditioner och historiska analyser. I nuläget är jag särskilt intresserad av observationer, dokumentationer och visualitet i och runt förskolan historiskt och i samtiden. År 2019 startade jag och en kollega ett fyraårigt VR-finansierat projekt om sexualundervisning i svensk skola 1882-2014 där förskolan ingår.

Forskningsprojekt

Svensk sexualundervisning 1882–2014: Normer om sexualitet i ett utbildningshistoriskt perspektiv

Förskolebarndom: Visuell, rumslig och materiell analys av förskolebarns vardag historiskt och i nutid

 

Artiklar och antologibidrag i urval

Lindgren, A-L, Backman Prytz, S & Westberg Broström, A (2023). Observed children at play: Complex relations of agency in a 1930s’ kindergarten, Journal of the History of Childhood and Youth 16(1): 115−133.

Lindgren, A-L & Backman Prytz, S (2022). History of state school sex education in Sweden (20th and early 21st centuries). In: L. Allen, M. L. Rasmussen (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Sexuality Education (p. 1−9): https://doi.org/10.1007/978-3-030-95352-2_31-1

Lindgren, A-L & Backman Prytz, S. Staten, skolan och sexuallivet. En skolsexualpolitik tar form och sexualpolitiken skolifieras. I: Joakim Landahl, David Sjögren och Johannes Westberg (Red.), Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter. Lund: Nordic Academic Press, 2021.

Lindgren, A-L & Grunditz, S. Examining Children's and Adult's Ways of Looking in Kindergarten: An Analysis of Documented Observations from the 1930s. In: Maarit Alasuutari, Helga Kelle and Helen Knauf (Eds.), Documentation in Institutional Contexts of Early Childhood. Normalisation, Participation and Professionalism, Springer, 2020: 147165. (finns som e-bok)

Lindgren, A-L. Vad vill en digital visuell förskolekultur? I: Susanne Kjällander och Bim Riddersporre (red.), Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur, 2019, 300–321.

Olsson, M, & Lindgren, A-L. The Role of Digital Cameras in Child and Researcher Encounters in Preschool. A Potential for a Decolonization of Childhood. Video Journal of Education and Pedagogy, 2019, 4(1): 99115. OA online.

Grunditz, S, Lindgren, A-L & S Frankenberg. Vardagligt samspel och mobila sängar i barnstorlek - en visuell historisk analys av vilan i förskolan. EDUCARE 2019(1): 116142. OA online.

Skagius, P, Lindgren, A-L & K Zetterqvist Nelson. Psykisk ohälsa eller bara livet?
Ungas egna beskrivningar av psykisk ohälsa i en internetbaserad stödverksamhet organiserad av och för ungdomar. Socialmedicinsk Tidskrift, 2018(5): 568
576.

Lindgren, A-L. Towards an ethics of sexuality - alternative feminist figurations and a (boy) child: A close reading of a prize-winning sex education manual from the early twentieth century. Gender and Education, 2019, 31(6): 774787. online

Lindgren, A-L. Materializing fiction: Teachers as creators of play and children as embodied entrants in early childhood education. International Journal of Play, 2017, 6(2): 116.

Lindgren, A-L & van Vulpen, W. Estetiska transformationer: Att följa en kanins väg från en konsthall, via en förskola och vidare till konsthallens ateljé. Pedagogisk forskning i Sverige (temanummer: Nya tendenser inom pedagogisk forskning), 2016, 21(1-2): 101124: ISSN 1401-6788 (English summary, p. 130131).

Sparrman, A, Samuelsson, T, Lindgren, A-L & D Cardell. The ontological practices of child culture. Childhood: A Global Journal of Child Research, 2016, 23(2): 255271. OA online.

 

Böcker

Lindgren, A-L och Söderlind, I. Förskolans historia: Förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2022. 2:a upplagan. Finns som talbok.

Lindgren, A-L. Etik, intergitet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups, 2020. 2:a upplagan. Finns som talbok.

Lindgren, A-L, Pramling, N, och R Säljö (red.). Förskolan och barns utveckling - Grundbok för förskollärare. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020. 2:a upplagan.

Enander, V, Holmberg, C, & Lindgren, A-L. Att följa med samtiden. Kvinnojoursrörelse i förändring. Stockholm: Atlas Akademi, 2013. Finns som talbok.

Lindgren, A-L. Från små människor till lärande individer. Föreställningar om barn och barndom i utbildningsprogram 1970–2000. (Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige nr 16. Lund: Arkiv Förlag, 2006.

Gemzöe, L, Lindgren, A-L och J, Fornäs. Två kulturstäder: Kultur och politik på lokala arenor. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings univ, 2006.

Lindgren, A-L. ’Att ha barn med är en god sak.’ Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet. Diss. Linköping Studies in Arts and Science 205, Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 1999.

Media - samverkan

Barns känslor blir oetisk underhållning i SVT-serie, Dagens Nyheter Kultur 2 november 2020.

Tolv forskare: SVT:s psykologer duckar för kritken, Dagens Nyheter 16 november 2020.

Anne-Li Lindgren & Ingrid Söderlind. Nya perspektiv på förskolans historia: Etnografiska ögonblickbilder från lek och institutionellt vardagsliv på 1930-talet. Vägval i skolans historia 2020:3, höstnummer: länk.

Ingrid Söderlind & Anne-Li Lindgren. Vägval i den statliga förskolepolitiken: Halv- eller heldagsverksamhet, i hemmiljö eller på institution. Vägval i skolans historia 2020:2, sommarnummer: länk.

Föreläsning på Förskolesummit 2019: Förskolans Historia, UR samtiden.

Föreläsning på webben: 40 år med lagstadgad förskola, Förskola för alla - i TV (2015).

Uppdrag

Ledamot i kommittée för Grace Abbott book Award (SHCY).

Ledamot, ersättare, i styrelsen Centrum för barnkultur (Stockholms universitet).

Ledamot i styrgruppen för Förskolesummit (Stockholms stad & Stockholms universitet).

ForskarFredag: Samarbete med Vetenskap och Allmänhet

Lindgren, A-L och Grunditz, S, Elever ritar sig själva som framtida forskare, VA-rapport 2018:4. Länk till rapporten.

Doktorandprojekt

Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv (Maria Olsson).

Sexualitet och förskola (Magdalena Hulth).

Integritet och förskola (Josefin Forsberg Koel).

Lek, förskolepolicy och barnperspektiv (Alexandra Zahariadis Palmaer)

Forskningsprojekt