Profiles

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Rickard Jonsson

Professor

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 00
E-post rickard.jonsson@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagv 24
Rum 304b
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor och avdelningsföreståndare

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

Skola, pojkar, narrativ analys, lingvistisk etnografi, maskulinitet, etnicitet, förortsslang.

Undervisning

Vetenskapligt ansvarig för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Undervisning på kurser:

  • Children, Culture, Globalization,

  • Children, Culture, Globalization, Advanced level

  • Implementing the UN Convention on the Rights of the Child

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för ungas språkanvändning och identitetsskapande.

Forskningsprojekt

Förortsslang och det åtråvärda svenska. Språkanvändning, språkideologi och konstruktionen av svenskhet bland ytterstadens unga i innerstadens gymnasieskolor

Stökiga pojkar? Offentliga och lokala narrativer om pojkars normbrott i skolan

Ungas identitetsformering i separatistiska rum på nätet (doktorand Fanny Perez Aronsson)

Publikationer

Böcker i urval.

Se publikationslista till höger.

Jonsson, Rickard (2015). Värst i klassen. Berättelser om stökiga pojkar i innerstad och förort. Stokholm: Ordfront.

Gottzén, Lucas & Jonsson, Rickard (red.) (2012). Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet. Lund: Gleerups.

Jonsson, Rickard (2007). Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språkanvändning i en högstadieskola. Stockholm: Ordfront.

Intervju

Pojkars anti-skolkultur - Rickard Jonsson

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017

Bokmärk och dela Tipsa