Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rickard JonssonProfessor

Om mig

Professor och avdelningsföreståndare

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

 Narrativ analys, lingvistisk etnografi, skola, maskulinitet, etnicitet, förortsslang.

Undervisning

Undervisning på kurser:

Narrativ analys: berättande om och av barn och unga.

Samtida teoretiska debatter inom barn- och ungdomsvetenskap.

Forskning

Min forskning handlar om maskulinitet, sexualitet, etnicitet och vardaglig språkanvänding. Med utgångspunkt i lingvistisk etnografi, ofta i kombination med Judith Butlers arbete om performativitet eller narrativ analys och diskusanalys, undersöker jag identitetsskapande -  framförallt i ungas skolvardag. Ett återkommande tema i min forskning är att dekonstruera olika stereotyper som omgärdar ungdomar i flerspråkiga klassrum. I min forskning anlägger jag också ett kritiskt perspektiv på moraliserande beskrivningar av ungdoms språkbruk - det kan handla om offentliga debatter om sk förortslang. Andra områden som jag intresserar mig för är konstruktionen av svenskhet, vithet och anti-rasism i institutioner och vardagliga samtal; berättelser om pojkens underprestation i skolan eller analyser av skämt och humor i interaktion.

Forskningsprojekt

 

Humor på allvar.  (med Anna Franzén och doktorand Martina Wiksten) 

Förortsslang och det åtråvärda svenska. Språkanvändning, språkideologi och konstruktionen av svenskhet bland ytterstadens unga i innerstadens gymnasieskolor

Stökiga pojkar? Offentliga och lokala narrativer om pojkars normbrott i skolan

Unga och föreställningar om språkbruk, plats och identitet i Sverige (doktorand Henning Årman).

Ungas identitetsformering i separatistiska rum på nätet (doktorand Fanny Perez Aronsson).

Gymnasieungdomars identitetsskapande och förhandlande kring etnicitet och vithetsnormer (doktorand Mari Kronlund).

 

Intervju

Pojkars anti-skolkultur - Rickard Jonsson

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Making the threatening other laughable

  2020. Rickard Jonsson, Anna Gradin Franzén, Tommaso M. Milani. Language & Communication 71, 1-15

  Artikel

  The threatening young man who speaks Rinkeby Swedish has become a culturally recognizable ‘figure of personhood’ (Agha, 2007) of linguistic and ethnic otherness in Sweden. Drawing upon Billig's theory of humour, we illustrate how this characterological persona is not monolithic; nor does it remain uncontested but is constantly being (re)negotiated in the media. By drawing attention to those humorous performances that rhetorically make fun of entrenched stereotypes, the article explores the subversive, as well as disciplinary, potentials of this kind of humour. Read together, the examples in this article indicate that the ‘exemplary speaker’ (Androutsopoulos, 2016) of Swedish contemporary urban vernaculars can be laughed at and with but cannot easily be fixed into a unified homogenous figure.

  Läs mer om Making the threatening other laughable
 • Swedes Can’t Swear

  2018. Rickard Jonsson. Journal of Language, Identity & Education 17 (5), 320-335

  Artikel

  During the last decade, Sweden has witnessed a significant increase in public attention concerning the following interrelated linguistic phenomena: (a) a linguistic style labelled “Rinkeby Swedish,” (b) specific “Rinkeby Swedish words” that have been perceived as disparaging in Swedish public debate, and (c) a specific young male immigrant identity indexed by this linguistic style. Drawing on ethnographically collected data and naturally occurring talk in a multi-ethnic Swedish upper secondary school, this article examines a possible shift in language ideology, whereby tabooed words and urban youth styles are not dismissed by the school institution but are incorporated in teaching activities. Furthermore, it is argued that there are reasons to look for other interactional accomplishments than solely identity in the use of urban youth styles. The article shows how identity may be used as a resource in the construction of social hierarchies as well as interactional enjoyment among some male students.

  Läs mer om Swedes Can’t Swear
 • Shooting the subversive

  2015. Tommaso M Milani, Rickard Jonsson, Innocentia Jabulisile Mhlambi. Language, Youth and Identity in the 21st century

  Kapitel
  Läs mer om Shooting the subversive
 • Boys' Anti-School Culture?

  2014. Rickard Jonsson. Anthropology & Education Quarterly 45 (3), 276-292

  Artikel

  Boys' underachievement and oppositional behavior in school has for a long time been the target of various public debates. Drawing on ethnographic data from fieldwork in two Swedish secondary schools, this article explores how the influential theory of boys' anti-school culture can be interpreted as a master narrative that is reproduced, but also contradicted and subverted, by students and teachers in social interaction within local school contexts.

  Läs mer om Boys' Anti-School Culture?
 • Who's afraid of Rinkeby Swedish? Stylization, Complicity, Resistance

  2012. Tommaso Milani, Rickard Jonsson. Journal of Linguistic Anthropology 22 (1), 44-63

  Artikel

  Over the last 30 years, linguistic practices of young people in highly dense urban environments in Sweden (also called Rinkeby Swedish) have become something of a Foucauldian conundrum: a phenomenon to be investigated, a problem to be regulated. The present article will explore the dynamic interplay between the ideologies and practices with regard to Rinkeby Swedish. The article will focus on (1) a panel debate that took place in the context of the annual School Forum (Skolforum) in Stockholm in 2009, and (2) a few school interactions among those adolescents whose linguistic practices have generated so much public concern. The main argument of the article is that both the public debate and the school practices are examples of stylized performances in which the participants simultaneously reproduce and complexify or resist dominant language ideologies, together with the (local) cultural meanings and stereotypes associated with them. [youth styles, ethnicity, parody, language ideology, Rinkeby Swedish]

  Läs mer om Who's afraid of Rinkeby Swedish? Stylization, Complicity, Resistance
 • Andra män

  2012. Lucas Gottzén, Rickard Jonsson.

  Bok (red)

  Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs det ofta så, både i offentlig debatt och i vardagliga samtal. Denna bild av den normale svenska mannen upprätthålls dock genom att något annat - eller någon annan - skapas som avvikande, annorlunda, obegriplig eller sjuk.

  I den här antologin diskuteras hur det som uppfattas som goda handlingar används för att representera det gemensamma, medan våldsbrott, kvinnomisshandel och sexism förklaras som ett verk av Andra män. Är det därför som män som misshandlat kvinnor har så svårt att se sig själva som kvinnomisshandlare? Är det därför som fördomsfulla stereotyper av invandrarmän används som förklaring till brott eller sexism?

  Hur kommer det sig i så fall att även feministiska män skapas som avvikande? Och vilka föreställningar utmanas egentligen när äldre män beskriver sina växande bröst som sexuellt laddade och njutbara? Varför kan män med funktionsnedsättning inte debattera hjälp till sex utan att ses som kvinnoförtryckare? Eller varför är pedofilen så närvarande i samtal mellan unga män på ett behandlingshem, medan mäns sexuella våld mot barn är så frånvarande i svenska diskussioner om mäns föräldraskap och män i barnomsorg?

  I Andra män diskuterar forskare från antropologi, genusvetenskap, socialt arbete, sociologi och ungdomsvetenskap hur Andra män pekas ut som avvikande, men också hur dessa män hanterar utpekandet.

  Läs mer om Andra män

Visa alla publikationer av Rickard Jonsson vid Stockholms universitet