Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Du finner dem genom att söka i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA.

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

Sedan 2007 registreras publikationer och vetenskapliga artiklar och avhandlingar i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. DiVA är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Mer om DiVA

 

Publikationsserier vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Publikationsserier knutna till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och dess föregångare Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap och Individ, omvärld och lärande:

Tidskrift

Tidskriften Locus     

Rapportserier

Barn- och ungdomsvetenskap: Forskning

Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

Centrum för barnkulturforskning - rapporter och uppsatsarki

På denna sida