Profiles

Fanny Edenroth Cato

Fanny Edenroth Cato

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 12
E-post fanny.edenroth.cato@buv.su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 24
Rum 407
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

Normalitet, identitet, känslighet, sårbarhet, social kategorisering, diskursanalys, expertis, självhjälpslitteratur.

Beskrivning

Fanny Edenroth Cato har en kandidatexamen med socialantropologi som huvudämne och en mastersexamen i sociologi, båda erhållna vid Göteborg universitet (2013). Hon har varit doktorand i barn- och ungdomsvetenskap sedan september 2014 och är verksam inom forskningsinriktningen social interaktion och diskursiv teori.

Undervisning

  • Sociala relationer i skolan, 7,5 hp
  • Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem, 15 hp
  • Kommunikation och nya media, 7,5 hp
  • Förhållningssätt och bemötande av barn och unga, 7,5 hp
  • Självständigt arbete (handledare), 15 hp

Forskning

Avhandlingsprojekt

Preliminär titel: Den högkänsliga personen i vardande: En avhandling om diskursiva praktiker angående sårbarhet och känslighet.

Huvudhandledare: Mats Börjesson

Biträdande handledare: Björn Sjöblom

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning barn och ungas samtalande om normalitet på nätet

Forskningsinriktning Social interaktion och diskursiv teori

Publikationer

Edenroth Cato, F., Börjesson, M. & Palmblad, E. (2016). Självhjälpsgrupper som erfarenhetsutbyte och testa-dig-själv [Self-help groups through exchange of experiences and self-tests]. In Daneback, K. & Sorbring, E. (Eds.). Socialt arbete och internet. Att förstå och hantera sociala problem på nya arenor (pp. 150-165). Stockholm: Liber.

Edenroth Cato, Fanny. 2012. Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs. Rättigheter och skyldigheter i den samtida utbildningspolitiken. Masteruppsats. Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Senast uppdaterad: 5 april 2018

Bokmärk och dela Tipsa