Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mats BörjessonPrefekt, Professor

Om mig

Professor och prefekt

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Undervisning

Undervisning på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap

Uppsatshandledning och uppsatssamordning

Kursansvarig för Narrativ analys - berättande om och av barn och unga, Diskursanalys

Forskning

Nyckelord

Social kategorisering, medborgarskap, välfärdsinstitutioner, diskursanalys

Forskningsintressen

Ett genomgående stråk i Börjessons forskning har handlat om normalitet och kategoriseringspraktiker, främst i institutionella miljöer. Tidigare historiskt komparativt. De senaste forskningsprojekten har rört skola, skolorganisation och kulturpolitik ur ett konstruktionistiskt perspektiv. Här har det handlat om hur organisationer berättar och därmed skapar sig själva, sina uppgifter – och försöker lösa legitimitetsproblem. Mera generellt ställs frågor om vilket idealt medborgarskap som skol- och kulturpolitiken av idag producerar.

Metodologiskt har Börjesson, vid sidan av historiska studier, arbetat med diskurs- och narrativ analys.

Forskningsinriktning: Social interaktion och diskursiv teori

Forskningsprojekt

Doktorandprojekt